Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Alevilik :Muhammed’i İslam ve İktidar İslamı

Medine İslamı, toplumsal sorunların tartışıldığı dönemdir. Medine İslamında,Toplumsal sorunlar camide tartışılıyor, zikrediliyor, dile getiriliyor ve çözüme kavuşturuluyor. ‘Zikir’ kelimesi de buradan geliyor; ‘zikir’ kelimesi konuşmaktır. Bunun dışındaki zikir yalandır, gerçek değildir, sahtekarlıktır. Alevilik ve Cem anlayışındaki İslam’da esas olan imandır. İbadet imandan sonra gelir. İman olmazsa ibadetin de bir kıymeti yoktur. Medine islamını her zaman iktidar ve saltanat islamından ayırmak gerekiyor Cem, Cami ve Cemaat’tan farklı gösterilmek isteniyor,oysa üçüde toplanmak anlamına gelir ve amacı medine islamıdır. gerçek yollarıda İslam’ın da gerçek anlamı olan barışı esenliği getirmektir İktidara bulaşmamış Hz. Muhammed’in islamı budur sözde islamcı geçinip Aleviliği islam dışında göstermek aleviliği müslümanlıkdan tasviye etmekdir 1950’den sonra Amerikan emperyalizminin kontrolünde olan Türkiye farklı kutuplara çekilmek istendi  Aleviliği dinsiz müslüman düşmanı göstermek isteyenler ülkede ataist gençlik yetiştirdi

Dini kullanma politikalarını devreye koyup, iktidar hesabı yapmak  Muaviye dinidir bunun sonucuda bellidir Hz. Muhammed’in cenazesi yerdeyken, kendini çok iyi gizleyen saltanat yanlısı Emevi anlayışı ile başını Hz. Ali’nin çektiği dürüst Müslümanlar arasında kavgalar başlıyor. Bu dönemde Emevi anlayışı kendisini çok iyi gizler. Hz. Muhammed’in çok sevdiği torunlarını, Hz Hüseyin’i çok vahşi bir şekilde katlettiler.O günden bu yana iktidar İslamı ile gerçek İslam arasında süregelen bir çatışma var.Gerçek İslam, Medine İslamıdır.

Amerika’nın 70’lerde ortaya attığı Yeşil Kuşak projesi olan Radikal İslamcılık, ılımlı İslamcılık, ABD’nin ürettiği, ortaya attığı İslam anlayışıdır. Esasında iman olmadığı için, gerçek dini temsil etmez aslında İslamın özünün de inkarıdır, reddidir.İmanla alakaları yok, ibadetleri de sahtedir. Bunun dışındaki insanlar sahte İslam anlayışlarına itibar etmemeleri gerekir. Kendi camilerini, cemaatlerini cemlerini İslam’ın özüne uygun olarak kurmaları, yaşamaları ve bu şekilde örgütlenmeleri gerekir. yani Medine döneminde,cuma namazlarından sonra halkın camide mevcut sorunlarını çözmeye yönelik çabaları gibi Zaten Cem ve Cami’nin özü ve amacı da budur.İktidar ve Saltanat hesabı yapanların gösterdiği islam Muhammed!i İslam değildir.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.