Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe
Archive for Ocak, 2021

Türkiye, Azerbaycan ve İran Türkleri, birbirleri hakkında yorum yaptıklarında aslında kendilerinden söz ederler.

İran’da dini inanış, M.S. 630 yılına değin genel olarak Zerdüştlüktür. Hz.Muhammed tarafından 630 yılında İran’ın İslâm’a davetleri 652 yılında İslâm Devleti tarafından fethedilinceye değin devam etti. 652 yılında Sasani İmparatorluğu (dönemin İran Devleti’nin ismi) El-Kadesiye Savaşı’nda İslâm Devleti tarafından fethedilerek İslâm günümüz İran sınırları içerisinde...