Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

21. Yüzyılın ilk çeyreğinde, “Alevi-Sünni” tarihiyle hesaplaşmak!

Ah iktidar kavgası ah! Kimse kimseyi az Mü’min çok Mü’mim diye suçlamamıştır.
Sünniler Muaviye‘nin hatalarını kabul etmiyor. Aleviler de, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman‘a düşman ama Hz. Ali’nin  bunlarla sorunu yoktu.

Hz. Ali; Akideye adalete dayanan siyasal anlayışı temsil eder.
Muaviye; Asabiyeti, gücü fesadı merkeze alan siyasal anlayışı temsil eder.

Siyasi kargaşa Hz. Osman döneminde başlıyor ve Hz. Hüseyin‘in Kerbala‘da zulmen şehadetiyle devam ediyor.

Muaviye, babasının Müslüman olmasıyla son bulan Ümeyyeoğulları ve Haşimoğulları kavgasını canlandırmıştır. Saflara baktığımız zaman bu rekabetinin bir izdüşümü gibi duruyor.
Hz. Muhammed – Ebu Sufyan
Hz. Ali – Muaviye
Hz. Hüseyin – Yezid

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın, Peygamberin, Hz. Ali’yi bütün Müslümanlara veli bıraktığını söylediği halde, Peygamberin bu emrine karşı gelmeleri, Peygamberin cenazesi ile meşgul olmak için, matem yerine gelmemeleri, Halifelik işini, peygambere hizmetten üstün tutmaları, kendi aralarından halife seçerek onu baş bilmeleri, hilafet ve biat işini keyiflerine göre halletmeleri. Alevilerin bu isimleri sevmemesinin nedenlerindendir. Hz. Peygamber de, Hz. Ali de, yerine vekil-halife tayin etmemiştir.

Muaviye,, Halife Hz Ali’ye isyan ederek, onunla savaşmıştır. Oğlu Yezid‘i, veliaht tayin etmeyeceğini söyleyerek, Hz Hasan‘ı hilafetten vazgeçirmiş fakat Yezid‘e biat almıştır. Muaviye ve oğlu Yezid, iktidarı zorla Bizans Saltanat usulüne çevirmiştir.

Zaten Mekke‘nin Fethi sonrası görev alan Muaviye‘nin Ayetel Kürsi’yi yazdığı rivayeti var. vahiy katibi rivayeti var. vahiy katibi değil de 1-2 tane mektup yazdığı rivayeti var. Muaviye Hz. Ömer zamanı da dahil devletten muellefe-i kulub maaşı almıştır. Dolayısıyla Muaviye eleştirilemez biri değildir ve eleştirilebilir.

Hz. Ali‘nin içlerinde isimleri Ebubekir, Osman ve Ömer‘ın da olduğu 14 erkek çocuğu vardı. Ebubekir ve Osman Kerbela‘da şehit edilmiştir. Kerbela‘da ismi Ömer olan 5 şehit vardır. Hz. Ali‘nin erkek çocuklarından soyu Hasan, Hüseyin, Muhammed, Abbas ve Ömer‘le devam etmiştir. Hz Ali‘nin üç oğluna Ebubekir, Osman ve Ömer adını verdiği de pek bilinmez.

Tarihte Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin‘e zulmedilmiştir. Mesele siyasi ama bunlar hep tarihte kaldı. Aleviler ve Sünniler, önyargıları bir tarafa bırakıp, 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde, kendi tarihimizle hesaplaşmamız gerekmez mi? Kan davası da ilkel bir şeydir ve Peygamber veda hutbesi ile kaldırmıştır.

Düştü Hüseyin atından Sahrâ-yı Kerbelâya, Cibrîl var haber ver Sultân-ı Enbiyâya”

Yezit nedir, ne Kızılbaş değil miyiz hep bir kardaş Bizi yakar bizim ataş Söndürmektir tek çaresi.……..Aşık Veysel

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.