Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Alevilerin Politika Yolu

Aleviler politikadan uzak durmalı” diyenler Alevi dostu değildir. 

Alevilik zaten yapısal olarak politik bir yapılanmadır. 

Her hangi bir partiye yamanmadan, kendi çıkarına uygun olan parti ile ittifak yapmalılar

İttifaka girip siyasi arenaya çıkınca Alevi topluluğu olarak ne kazanıp ne kaybedeceklerini hesap ederek bir politika belirlemeliler.

Kendi özel ve tüzel kişiliklerini yaratmalılar, olabildiğince birleşerek tek yumruk olmalılar.

Aleviler ittifak gücü olarak, Aleviler adına iktidarda yer alabileceğini garantiye alacağı politikalar izlemeliler.

Aleviler kimin kazanabileceğini doğru hesap ederek, gerektiğinde şeytan ile de pazarlık edilebileceğini öğrenmeli ve hayata uyarlamalıdır.

Aleviler kimseye sitem ederek politika üretmemeli, duyguları ile değil akılları ile hareket etmeli sadece ve sadece kendi öz benliğine ve öz gücüne güvenmeliler.

Kurtuluş ancak o zaman mümkün olur.

Tarihin tanıklığından yola çıkarak geleceklerinin yön tayınını yapmalıdırlar. 

Tarihi sadece bir geçmiş olarak değil, geleceğin pusulası olarak da değerlendirmelidirler.

Aleviler bu önemli olana değil de, biçimsel, sahte ve yüzeysel olarak kendilerine hitap edene iltifat ederlerse kaybederler ve asla ezilmişlik, horlanmışlık ve asimilasyonun getireceği soy kırımdan kurtulamazlar.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.