Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Almanya ve Türkiye gibi NATO üyesi diğer ülkeler, pekala Rusya ile yakın işbirliği yapabilirler.

 20. yüzyıl savaşları olan Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Rusya ile Almanya birbirlerine rakip iki ülkeydiler. NATO üyesi olan Almanya, SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya ile yakınlaşmaya başladı ve yakınlaşması her geçen gün artıyor.

 NATO üyesi olan Türkiye’de, Almanya gibi Rusya ile yakınlaştı ve değişik alanlarda işbirliği yapıyor. Dünya politikasında Türkiye’den daha önemli rol oynayan Almanya’nın, Rusya ile yakınlaşmasını görenler Türkiye’nin de yakınlaşabileceğini ve değişik alanlarda işbirliği yapabileceğini anlıyor.

 SSCB dağıldıktan sonra yeni bir dünya düzeni kurulmaya başladı ve güçler analizine soğuk savaş mantığıyla yaklaşmamak gerekir. Sosyalist olmayan bir Rusya, Almanya ve Türkiye’ye, neden düşman olsun? NATO üyesi ülkeler Almanya ve Türkiye gibi pekala Rusya ile yakın işbirliği yapabilirler. Türkiye’nin, kurulan yeni dünya düzenindeki yerini alıyor olması, ne şu anki hükümetle, nede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgilidir.

 Türkiye’nin Almanya ile Ekonomide iyi ilişkileri bulunuyor. Almanya’dan denizaltılar ısmarlayan Türkiye. deniz kuvvetlerine büyük yatırım yaptı ve bunu sürdürüyor. Türkiye’nin, Türk Akımı Projesi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve S-400 anlaşması ile Rusya iarasında iyi ilişkiler bulunuyor.

 Bunu anlamayan yada anlamak istemeyen ABD, soğuk savaş mantığıyla Rusya’yı halen düşman olarak görüyor. Gördüğü yetmez gibi de kendi düşüncesini herkese kabul ettirmeye çalışıyor. SSCB döneminde bu düşüncesini kabul ettirebilirdi ama artık mümkün değildir.

 1990 öncesinde SSCB ve ABD farklı tarafları desteklediği için bölgesel çatışma kısa sürede küresel karakter kazanırdı. 1990 sonrasında ise, tek kutuplu dünyada yerellik daha büyük önem kazandı. Yerelde güçlü işbirlikçileri olmadan ABD’nin küresel boyuttaki denetimi mümkün değildi.

 ABD, SSCB’nin dağılmasının ardından tek kutuplu dünya imparatorluğunu yaklaşık 20 yıl sürdürdü ama daha sonra AB, Çin, Rusya ile birlikte dünya çok kutuplu olmaya başladı. ABD, Rusya’nın, ittifaklarının artmasını ve bu ittifaklarla rakibinin güçlenmesini endişe ile izlerken kaygılanıyor. Çünkü Rusya’nın güçlenmesi demek ABD’nin zayıflaması anlamına geliyor. ABD, Avrupa’daki konumunu güçlendirmek için çabalarını sürdürmeye çalışıyor ama şu anki Almanya ile ekonomik olarak başa çıkması pek mümkün görünmüyor.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.