Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Anadolu’nun, öz Türklerini yok sayan Milliyetçiler…!

Türk milliyetçiliği (Türkçülük), Türk-İslam sentezi değildir. Irkçılık ve Türk-İslam sentezi, milliyetçiliğin “postmodern” biçimleridir. Yüzyıllardır Anadolu‘da Türklüğü, Türkçeyi yaşatanlar Türkmen Alevi-Bektaşiler‘dir. Anadolu‘nun, öz Türklerini yok sayan ve kendilerine Milliyetçiyim diyenler, 40-50 yıl geriye giderse Türkçe, yabancı sözcüklerden arındırılırken Türkçeyi sevmedikleri için dalga geçerler, Atatürk‘ü de hiç sevmezlerdi.

Türkiye‘de, geçmişte milliyetçilik adına yapılan sermaye fedailiği, 1968 yılında “Atsız grubu“nun tasfiye edilmesiyle başlatılan ve bugün hala sürdürülen Türk-İslam sentezi, ve Amerikancılık; milliyetçilik kavramının anlamını değiştiremeyeceği gibi, onu ulusçuluk kavramından farklılaştırmaz. Türk-İslam sentezinin çıkacağı yol, ümmetçilik, Yeni Osmanlıcılık ve yolun sonunda ABD‘nin hizmetinde “BOP – ABD Koridoru – İsrail Koridoru – Kürdistan” fedailiği olur.

Ulusalcılık ve milliyetçilik farklı kavramlar değildir. Millet Arapça bir kelimedir. Türkçe karşılığı ulus. Ulus kelimesi, millet kelimesinin yerini; millet kelimesinin anlamında taşıdığı tarihsel içerik bakımından tam olarak karşılamasa da, ulus kelimesi, millet kelimesinin yerine geçivermiştir. Haliyle, millet kelimesinin yerini ulus alınca, milliyetçilik kelimesinin yerini de Ulusçuluk almalıydı. Onun yerine ulusalcılık deniyor.

Ulusal, kelime olarak Arapça, milli kelimesinin karşılığıdır. Yani ulusalcıyız dediğimizde, milliciyiz demiş oluyoruz. Ulus ve millet, ulusal ve milli, ulusçu ve milliyetçi arasındaki fark, birinin Arapça, diğerini Türkçe olmasından geliyor.

6 ok’tan biri olan “milliyetçilik”in karşılığı her Öztürkçe metinde “ulusçuluk” olarak karşımıza çıkıyorsa Ulusalcı/Milliyetçi ne demek?  Türkçeyi Türk ulusunu sevmek, Türk gelenek ve göreneklerini yaşatmak, Türkçeyi yabancı sözcüklerden arındırmak, son Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti‘ni kuran Atatürk‘ü, sevmek demektir.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.