Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Atatürk’ün, Sadabad Paktı ile başlayan Batı Asya Birliği planı, gerçekleşiyor…

Bölgemizde dik yaşamak isteyen Bölge ülkeleri Bölgesel Örgütlenme Modeli olan Batı Asya Birliği’ni kuruyor. Batı Asya Birliği, Emperyalist güçlerin Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP) karşı gelen ülkeleri zorunlu kılan modeldir. Emperyalist güçlere karşı ortak bir askeri gücün de oluşacağı bu model Atatürk’ün Sadabad Paktı ile başlayan planının da devamıdır. Batı Asya Birliği, Asya, Avrupa ve Afrika arasında tarihi bir rol üstleniyor. Ve rolüne uygun olarak da gerçek bir köprü olacaktır

Emperyalist güçler, bu bölgeden yapılan enerji nakliyatının, ihracatının güvenliğini sağlamak ve 2. İsrail projelerini gerçekleştirmek için bazı ülkelerde ABD eliyle krizler yarattılar. Kendi çıkardıkları bu krizlerden de ABD üslerini gerekli kılan sonuçlar çıkardılar. Emperyalist güçler kendi emelleri gerçekleştirmek uğruna bazı ülkelerde ABD üslerini arttırırlarken de varlıklarını hayli güçlendirdiler. ABD, bölgedeki farklı ülkelerde ABD askeri üsleri kurarak var olan müttefiklerinin yardımı ile hem yeni müttefik rejimler elde etmek hem de İsrail’in güvenliğini sağlamak adına bölgedeki düşman rejimlerle uğraşıyor gözüktü. Bazı Arap ülke liderleri de Emperyalist güçlerin bu emellerine hizmet etmek adına ABD’ye, ekonomik bağışlarda bulunarak Bölgeden çıkmalarını önlediler.

Emperyalist güçler bölgeye yönelik emellerini gerçekleştirmek için etnik ve dini bölücülük sorununu geliştirdiler. Türkiye’de, İran’da, Irak’ta, ve Suriye’de yaşayan Kürtler, Türklerle, Farslarla ve Araplarla yaşıyor. Birlikte yaşama kültürüne en çok sahip olan Kürtlerin bu coğrafyada tarihi bir yapıştırıcı rolü olduğunu gören Emperyalist güçler, Kürtlerin, bu özel durumunu Bölgedeki emelleri olan 2. İsrail projesini Kürdistan adı altında gerçekleştirmek istediler.

Batı Asya Birliği, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile başlayan Emperyalist güçlerin hayali olan 2. İsrail projelerini bölge adına bir avantaja dönüştürmek istiyor. Batı Asya Birliği, Emperyalist güçlerin 2. İsrail projesinde kullandıkları argüman olan Kürtlere, bölge ülkelerini bölmek uğruna peşinden koştukları emellerini ülkeler bölünmeden ulaşma imkanı sunacak.

Emperyalist güçlerin parçalama antlaşmalarını bertaraf etmek isteyen Batı Asya Birliği, Mazlum milletlerin birleşmesini başardığı taktirde Emperyalist güçleri de unutamayacağı bir ders vererek alt edecektir.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.