Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Batı Bloku ile Doğu Bloku arasında oynanan Satranç oyununun piyonları – 2

Sovyetler Birliği‘nin Japonya‘ya savaş ilan etmesi ve Mançurya‘ya işgal etmesinden sonra ABD, Nagazaki‘ye atom bombası attı. 14 Ağustos 1945’te, Japonya‘nın, koşulsuz teslimiyet prensiplerinde anlaşarak resmen teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı sona erdi. 1945 yılında Japonya’nın teslim olması üzerine, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ilk kriz de ortaya çıkmış oldu.

Türkiye, 1947’de Almanya, Frankfurt’ta Başkonsolosluk açtı. Almanya Nazileri ile birlikte Sovyetler Birliği‘ne karşı savaşan Asya Türkleri Almanya‘nın, Sovyetler Birliği‘ne, teslim etmesinden korkuyorlardı. Bunlara savaş sırasında ellerindeki kimlik belgelerini kaybettikleri gerekçesiyle Türkiye’den, okumaya gelmiş öğrenciler olduklarını gösteren sahte belgeler verildi. Nazilerle beraber şüpheli savaş suçlusu olmaktan korkanlar Amerikalılara kendilerinin Türk olduğunu, Almanlar tarafından çalıştırılmak için Almanya’ya getirildiklerini söylüyordu. İleri de Babaları Margilan’dan dost olan Ruzi Nazar ve Tatar Hamit Raşit İslamkulov’u, Ankara’da, ağırlayacak olan İbrahim Yarkın ve Sayit Ali Ankara‘da, oradaydı.

Soğuk Savaş, iki süper güç olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyetler Birliği‘nin, önderliğinde Doğu Bloku ülkeleri arasında 1947’den 1991’e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir. Soğuk Savaş, süper güçler arasındaki hâkimiyet ve ideoloji çatışmasındaki bir propaganda savaşı, psikolojik savaş, dolaylı savaş ve sinir savaşıdır. Soğuk Savaş’ın silahları casusluk, terör, sabotaj ve sızmadır. Saldırganın karşı taraf olduğunu vurgulayan taraflar birbirini suçlar.

Soğuk Savaş yıllarında savaş, Doğu Bloku istihbarat kuruluşları ile Batı Bloku istihbarat örgütleri arasında geçecekti. 18 Eylül 1947’de, Merkezi İstihbarat Örgütü Central Intelligence Agency (CIA) kuruldu. Sovyetler Birliği‘ne karşı yürütülen bu savaşta ABD, Central Intelligence Agency (CIA) ile Sovyetler Birliği‘ne karşı Nazilerle birlikte savaşanların ABD’nin, yanında yer almasını sağlandı. Central Intelligence Agency (CIA) Nazilerle birlikte Sovyetler Birliği‘ne karşı savaşanlara Sovyet sisteminin çökmesi ve ülkelerinin bağımsızlığına kavuşacağı vaadiyle ABD ve müttefikleriyle işbirliği yaptırırken istediği gibi kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, 1948 yılında aldığı bir kararla, ikinci Dünya savaşı sırasında Sovyetler Birliği‘ne karşı Alman Nazilerinin yanında yer alan ve Sovyetler Birliği‘ne teslim olmaktan korkarak iltica talebinde bulunan Türki Cumhuriyeti vatandaşlarına vatandaşlık hakkı tanıdı. Alman Nazilerinin yanında Sovyetler Birliği’ne karşı savaşan yüzlerce Türki Cumhuriyetli vatandaşı bu yasa ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye’ye yerleşti.

İkinci Dünya savaşında Alman Nazilerinin yanında yer alan Türki Cumhuriyeti vatandaşları Sovyetler Birliği’ne karşı bu defa da Amerikalılarla veya İngilizlerle işbirliği yapıyorlardı. Soğuk Savaş dönemi Amerika’sının en önemli devlet adamlarından biri hiç şüphesiz ABD’nin, Moskova Büyükelçisiyken, Milli Savaş Akademisinin başkanlığına getirilen George Kennan’dı. George Kennan, 1947’de Dışişleri Bakanlığı siyasi planlama grubu başkanı olduktan sonra istihbarat kuruluşunun bütün dünyada gizli operasyonlar yapacak şekilde örgütlenmesi gerektiğini savundu.

ABD, ikinci Dünya savaşında Alman Nazilerle birlikte Sovyetler Birliği‘ne karşı savaşanları Doğu Bloku’na karşı yürütülecek Soğuk Savaş stratejisinde CIA’nın Sovyetler Birliği‘ne karşı düzenleyeceği operasyonlarda değerlendirdi. ABD Başkanı Theodore Roosevelt’in oğlu Archibald Roosevelt, CIA kurulduktan sonra orada yer almıştı. Archibald Roosevelt, Ruzi Nazar‘a Sovyetler Birliği’ne karşı yürütülen Soğuk Savaş’ta ABD’nin, güvenlik konusunda yeni adımlar atmaya zorlanması nedeniyle ihtiyaçları olduğunu ve ABD’ye, gelmesini söyledi.

ABD, Batı’ya, Sovyetler Birliği’ni, Batı Avrupa ülkelerinin güvenliğini tehdit eden unsur olarak lanse etti. Sovyetler Birliği’nin, Doğu Avrupa ülkelerini etki alanına katmasını tehlike olarak göstermesi ve Soğuk Savaş’ın sıcak savaşa dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu korkusuyla 4 Nisan 1949’da Washington Antlaşması’yla NATO kuruldu. NATO, kurulduğunda NATO üyesi ülkelerden herhangi birisine yapılacak saldırı, diğer NATO üyesi ülkelere de yapılmış sayılacak ve saldırgan ülkeye karşı NATO üyesi ülkelerin tamamı birlikte hareket edecekti.

Sovyetler Birliği’ne karşı ittifak arayışında olan ve NATO’ya girmek isteyen Türkiye, 17 Ekim 1950 tarihinde Güney Kore’ye, Türk tugayı gönderdi. 16-20 Eylül 1951’deki NATO Konseyi toplantısında Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya davet edilmeleri kararlaştırıldı.

1 Kasım 1951’de ABD‘ye giden Ruzi Nazar’ı ABD’ye çağıran Archibald Roosevelt de 1951 yılında CIA istasyon şefi olarak Türkiye’ye gitti. Amacı da Türkiye ve Yunanistan’ın NATO üye yapılmasına ikna edilmesiydi ve 18 Şubat 1952 tarihinde Türkiye, NATO’ya kabul edildi.

DEVAM EDECEK…

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.