Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Bölgemizde neler oluyor?

Uluslararası sermayenin işbirliği içinde doğan, onunla kaynaşan, globalizm ile bütünleşen TÜSİAD’ın destekledikleri partiler Türkiye‘de bir zamanlar seçimi kazanır, Hükümet kurarlar, pazar bunalımı yaratır, benzin kuyrukları oluşturur, gazetelere sayfa sayfa ilan verir, Askeri darbeleri destekler, (Kenan Evren’in, 12 Eylül Anayasası tamamen sermayenin çıkarına uygun olarak yapılmıştır) dilediği zaman Hükümeti yıkardı. Sonrasında TÜSİAD 12 Eylül Anayasasının değiştirilmesini istemesine rağmen. her iki sermaye grubunun değişen rollerinde MÜSİAD söz sahibi olduğu için, Anayasa değiştiremedi.

ABD, söz dinlemez hale gelen Maliki’li Irak’ı, sistemi yeniden yapılandırmak adına işgal ediyor ve Tarihi zenginlikleriyle petrolüne el koyuyor. Barzani, Recep Tayyip Erdoğan ile petrol piyasası oluşturma çabasına giriyor. IŞİD diye bir örgüt çıkıyor, Maliki’yi ve Barzani’yi hizaya getiriyor ve tekrardan Suriye‘ye yöneliyor. Kürtlere tekrar silah verme kararı alırken PKK’yı terör listesinden çıkarıyorlar. ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Irak’a yığılma yapıyor ve adına da IŞİD’e karşı savaşmak diyorlar. Bakacaklar, IŞİD’ın  kopartmış olduğu kafalar yeterli ise; Kendileri de Suriye ve diğer taraflarda olmasa bile, Maliki’nin yerine getirecekleri Başbakanı silahlandırarak IŞİD’ı Irak‘tan temizleyebilmek için kafasını kopartacaklar…

Türkiye ekonomisinde Küresel sermaye egemen olsa da yeşil sermayenin sömürü payı da önemli boyuttadır. Yeşil sermayenin önemli sayılabilecek bölümünü de yanına çekebilen MÜSİAD, entegre olmak için piyasanın ekonomi-politiğinin belirlenmesinde, pazar alanını genişletmek için pazar paylaşımından pay istiyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümetine TÜSİAD değil MÜSİAD istikamet veriyor.

Küresel sermaye, Ortadoğu’yu kendilerine tehlike teşkil edecek bir odak bırakmamak kaydı ile dağıtırken bir taraftan da kendilerine denk şekilde bir paylaşım süreci işletiyorlar. Bugün yeşil sermaye ile kaynaşıp bütünleşerek dünyanın en zengin Başbakan ya da liderlerinden birisi düzeyine gelen Recep Tayyip Erdoğan’ın, liderliğindeki Yeşil sermaye, AB ve ABD sermayesine kafa tutmaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan. İslam dinini kullanarak 12 yıldır siyaset yapmıyor. Recep Tayyip Erdoğan‘ın kökü yeşil sermayenin derinliklerinde olan çıkar savaşıdır.

Türkiye‘de, Recep Tayyip Erdoğan‘a karşı yapılan çatışmalar sadece Türkiye‘yi ilgilendirmiyor. Konu bölgesel düzlemdeki Küresel sermayenin yeşil sermayeyi budama girişimidir. Recep Tayyip Erdoğan ve otoritesini gömmeyi planlayan Küresel sermaye Mısır’da Mürsi‘yi tarihe gömerek Türkiye‘nin yeşil sermayesini budadı. Irak’ı da budarlarsa, Türkiye Yeşil sermayesinin dış desteğini önemli ölçüde budamış olacaklar. Dolayısı ile yeşil sermayenin gücü zayıflayacaktır. Recep Tayyip Erdoğan’da, güçten düşmüş ve tarihteki yerine doğru gitmeye başlamış olacaktır.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.