Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Devlet içinde iç savaş büyüyor ve AKP bölünüyor

RTE merkezli AKP-C çatışmasının iktidar savaşında resmen bir ikili iktidar durumu yaşanıyor yani AKP‘de ‘Parti içinde Parti‘ günyüzüne çıktı. 

O ‘Paralel Parti‘ye iç isyan başladı. her iki taraf da karşı-devrimci. nadiren tanıklık edilmiştir böylesine. 

Polisin savcının emrini dinlemediği, valinin emri dinleyebilecek polisleri görevden aldığı, muazzam bir politik iç savaş hali! 

Görünen iktidar çatışması çok boyutludur ve sonuçları da tahmin edilenden çok daha derin olacaktır Bakalım parti içi oligarşik yapı ne kadar direnebilecek?

Seçimler sürecine denk gelen bugünkü iktidar savaşı, hem Türkiye’nin iç politik dengelerinin yeniden dizayn edilmesiyle ve küresel güçlerin Türkiye’ye yönelik izleyecekleri politikalarla doğrudan ilişkilidir. 

RTE-C çatışmasında çok derin olan politik arka planına da bakmak gerekir

Bölgesel ve uluslararası gücü zayıflayan bir RTE ile uluslararası güçlerin desteğini arkasında hisseden Cemaat’ın AKP-C çatışması küresel güçlerin Türkiye’ye yönelik izlemiş oldukları politikaların bir yansımasıdır. 

RTE, uluslararası dengelerin kendi aleyhine geliştiğini görüyor ve olası olumsuzluklara karşı iç politikadaki gücünü arttırarak ‘yeni’ bir denge kurmak istiyor. 

Bunun en önemli halkası da sistemin politik yapısında ve devlet kurumlarında alternatifsiz bir güç olmaktır. 

Bugünkü iç politik ilişkilerde kendisine tek rakip gücün Cemaat olduğunu bilen RTE,

Cemaat’i iç politikayı etkileyen ve sistemi yönlendiren bir güç olmaktan çıkarmak istiyor.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.