Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Geçmişe takılı kalmak…

Hemen hemen tüm insanların etrafında bazı tipler vardır ki bunlar, yıllar önce iyi işler yaparak bir yerlere gelmişler, orada durmuşlar, sonrasında hayatları boyunca geçmişteki yaptıkları iyi işleri anlatarak bunlarla idare etmeye çalışırlar.

Bu tipler bir yerlere geldikten sonra orada kaldıkları için gelişme kapasitesine sahip olduğu belli olan insanları kendileri için potansiyel tehlike olarak görürler. Kendilerine rakip olarak gördükleri insanları geçmişlerindeki şu veya bu özellikten hareketle sürekli tökezletmeye çalışırlar. Çünkü gelişme kapasitesine sahip olduğu belli olan insanlar başarılı görünmeye başlarlarsa kendilerinin ne kadar çapsız olduklarının iyice görünmesine neden olurlar.

O dönemin başarılarının bir bölümünün abartma ve hatta uydurma olduğu söylenebilir. Geriye gidildikçe uydurmalar artıyor ve böylece geçmiş yapay olarak büyütülerek olmayan ya da çok zayıf olan sonrasının doldurulabileceği sanılıyor. Bu tür kişilerin tipik yöntemleri, gelişme kapasitesine sahip olduğu belli olan insanları küçültmeye çalışarak kendi konumunu korumaya çalışmalarıdır. Başkası küçülünce kendilerinin büyüyeceklerini zanneden bu kişiler başarılı olabilirlerse eğer, sonuç, herkesin küçük kalmasıdır.

Derin aşağılık kompleksine sahip bunlar üst düzey yeteneksizdirler ve o yeri kaybettiklerinde, geçerli hiçbir özellikleri kalmadığı için sıfırlanacaklardır. Birde her üst düzey yeteneksizin çevresinde toplanmış bir yeteneksiz grubu da vardır. Geçmişi tekrarlayarak ve onunla avunarak bugün ve gelecekte bir şey yapılamaz. Bu tür tavırlar kişinin ne kadar boş olduğunu eskiden belki bir oranda gizlerdi, şimdi iyice sırıtır.

Önemli olan bu tiplerin ne yaptığı değildir; zor iş tabi ama önemli olan insanların bunlara prim vermemesi ve bunlara aldırmaması gerekir. Üst düzey yeteneksiz olan belirli kişilerin yükselmesinin anlamı genelde kaybetmek istemedikleri, bulundukları yerin (Parti STK vd.) yükselmesi demektir.

Bu tipler bulundukları oluşuma zararlı olurlar, bunu görmek gerekir. Bunlar zamanında iyi işler yapmış olabilir ama o günler geride kalmıştır. O günlerin anısıyla yaşanmaz. Başarı yenilenmeyi, yenilenmek ise sürekli olarak yeniyi öğrenmeyi gerektirir. Kişinin son yıllarda kayda değer bir faaliyeti bulunmuyorsa, öncesinin bugün için önemi bulunmuyor.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.