Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Hacı Bektaş Veli Lisesi ile (Alevi İmam Hatip Lisesi) Alevilik yine satışta!

Arsızlıkta sınır tanımayan AKP, devlet dedesi oluyor.

AKP Hükümeti, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Dost Eli Yardım Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle, Alevi açılımı kapsamında, Temel dersleri MEB’in belirleyeceği müfredata uygun Cemevine, Alevi dedesi yetiştirmek için yatılı okuma imkânının sağlanacağı imam hatip okullarına benzer Hacı Bektaş Veli Lisesi’nde Alevi öğretileri okutulacak.
Okulda Cemevleri için Alevi dedeler ve babalar yetiştirilecek.

Aleviler Hükümetten zorunlu din dersinin kaldırılması ve cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi için adım beklerken, Alevilik inancını öğretecek lisenin temeli bu cumartesi günü atılacak.

Haftada 17 saat olması planlanan Haftalık ders saatlerinin ağırlığını Alevi-Bektaşi inancının temelleri, ibadetlerinin esasları ve uygulanması gibi konular oluşturacak.
Alevi inancının kökeni, Hacı Bektaş Veli‘nin önemi ve etkileri, “Dört kapı kırk makam” olarak bilinen Alevi etiğinin temelleri, deyiş, saz ve semah alanlarında Alevi kültür değerleri, Alevi törenlerinin şekli ve formları, Hz. Ali ve On İki İmamlar üzerine anlatılar yer alacak.

Zorunlu din dersleri ve eğitimde hak ihlalleri var ve Anadolu’nun birçok yerinde doğal ocak ve tekkeler var.
Alevileri kontrol altında tutma ve Alevileri asimile etmenin yeni yollarını arama çabası gösteren AKP Hükümeti, Sünnilerin İmam Hatip Liseleri yetmezmiş gibi şimdi de Alevilerin İmam Hatip’ini bu ülkenin başına bela edecek.
AKP insiyatifi ile açılan okuldan mezun olan ve MEB‘in Alevilik müfredatına itikad eden bir “dede” Alevi yoluna mı hizmet eder, Muaviye’nin yoluna mı?

Hızır paşayı da bu zihniyetin yetiştirdiğini unutmamak gerekiyor.
Ne olmuştu?
Geri döndü ve Pir Sultan Abdal‘ı astı!

Türkiye, bu iktidardan,Emevi kültürünün faşist ideollojisinden kurtulmadıkca demokratik hukuk düzenine ulaşamaz.
Laikliğin yok edildiği bir ülkede ne insan hakları ne de demokrasi olabilir.

Alevilik bir kültürdür. Bir yaşam biçimidir. Din değildir.
Alevilikte “akıl ve bilim” ön plandadır; Maturidi-Hanefi-Yesevi-Hacıbektaşı Veli ürünüdür; Alevilik barış ve kardeşliktir, her türlü zulme başkaldırıdır…
Öz Türk kültürü olan Alevilik İran‘dan bizlere geçmiştir ve bizdeki temelleri Şamanizm‘e dayanır.
İslam dini tektir. Mezheplerle bölünerek zayıf düşer.
Aleviler de sonuçta Müslümandır. Kültür ile dini karıştırmamak gerekir.

Diyanetin anayasal ve yasal görevi (aynı zamanda dini ve vicdani görevi) “doğru din bilgisi vermek ve doğru din hizmeti vermek” olduğu halde; Diyanet bu görevini yerine getir(e)miyor; olur olmaz işlerle uğraşıyor…
Diyanet gençlerin tişörtündeki yazılardan şikayetçi de; rüşvet ve yolsuzluktan, makam aracından, Kur’an’a “bakar makara” diye hakaretten hiiç şikayetçi değil.
İnsanlar türbe ve yatırlardan (hatta kiliselerden), üfürük ve muskalaradan medet umuyor; Diyanet seyrediyor…
Ortalık Mehdi, Mesih, Müceddid‘den geçilmiyor; Diyanet seyrediyor…
Alevileri (tıpkı Diyanet eliyle olduğu gibi) Sünnileştirmeye, arka bahçe yapmaya çalışıyorlar…

Gerçekten demokratik, dürüst ve adaletli bir devlet ve toplum isteniyor ise;
1- Diyanet İşleri Başkanlığı siyasi vesayet altında olan anayasal bir devlet kurumu olmaktan çıkarılmalı, özerk bir kurum haline dönüştürülmelidir,
2- Diyanete genel bütçeden kaynak ayrılmasına son verilmeli, Diyanet geliri için ayrı bir “din vergisi” kalemi ihdas edilmeli, bu vergide gönüllülük essas olmalı, toplanan din vergisi gelirleri başka bir yere tahsis edilmemeli,
3- Nüfus cüzdanlarında “din” hanesi ya tamamen çıkarılmalı ya da boş olmalı, 18 yaşını tamamlayan kişinin “yazılı beyanına göre” dini yazılmalı, beyanda bulunmaması halinde boş bırakılmalıdır.
4- Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmalı, “seçmeli” olmalı, derslerde İslam inanç ve esasları Kur’an ve Hadis ekseninde okutulmalıdır…

Hodri meydan; ben lafa bakmam, icraata bakarım…

NOT: “Dost Eli Derneği’nin kurucuları kendilerinin Alevi olduklarını iddia eden ve AKP’ye yakın duran TÜKEK ailesi.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.