Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Hem Kürtleri, hem de ittifakı destekleyen ABD karşısında Kürtler, nasıl tutum alacak?

Ortadoğu’da stratejik ittifakların yeniden tanımlanmasında önemli bir işlev gören IŞİD’i askeri olarak tasfiye etmekten çok, kontrol altına aldığı alanları nispeten sınırlayarak, kendi politik çıkarları için çok daha uzun süreli kullanmayı amaçlayan Küresel sermaye, Ortadoğu’da uygulamaya koyduğu çok yönü politik stratejileri, IŞİD üzerinde resmileştirmeye çalışıyor.

Bölgede kaos yaratan IŞİD, ABD’nin Ortadoğu stratejisi için önemli bir işlev görürken, önemli oranda zayıflayan ama varlığını sürdüren bir güç olarak Ortadoğu denklemi içinde, ABD’nin çıkarlarıyla bütünüyle uyumludur.
Bu nedenle ABD’nin temel politik yaklaşımı, Kobane’yi kuşatmaya alan IŞİD’e karşı öldürücü darbeler vurmak değil, hava operasyonlarıyla belli bir noktada durdurmaya çalışarak, Kobane’ye sokmadan, kuşatmada tutulmasıdır. Bunun nedeninin de Kobane’de binlerce insanın katledilmesini engellemek değil, öncelik petrol olduğundan, petrol bölgelerinin güvenliğini sağlamamak için, Kürtlere karşı bir tehdit unsuru olarak kullanmaktır.

Var ettiği terör örgütü IŞİD’ı bombalıyoruz diyerek, Kobane‘yi harabeye çeviren ABD‘nin, Kürtlere bir faydasının dokunacağına, halen inananlar var mı?
Oysa Kürtler, Küresel sermayenin çıkarlarına hizmet ederek, Kürtlere sahip çıkan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin karşısında değil, yanında olmalıdır!

Rojava‘da, eski Suriye devlet yapısı kalmadı.
Suriye ordusu yok.
Bütün halklar kendi dilini kullanıyor.
Eski devlet kurumlarının yerini halkın katıldığı farklı kurumların aldığı başka bir yapı oluştu.
ABD’nin duruma göre Rojava‘da, hem Kürtleri’i hem de ittifakı desteklemesi karşısında Kürtlerin nasıl tutum alınacağı bilinmiyor.

Mısır‘da kalabalığa bakarak, Mısır’da devrim oldu denmişti ve kalabalığın arkasından “Müslüman kardeşler” çıkınca, devrim olmadığı anlaşılmıştı. Rojava‘da belirsizlik var ama, bazıları Devrim oldu diyor. Gerçekte Rojova‘da, Devrim oldu ama karaktersiz olduğu için mi biz anlayamıyoruz?

Önemli farklılıkların bulunduğu, Rojava‘ın toplumsal yaşantısındaki değişikliğe “kültür devrimi” de denilebilir mi?
Rojava’da Kürtler, modernleşmeyi ister sosyalizmle yapsın, ister kapitalizmle yapsın! Yeter ki yapsın, fark etmez.
Önemli olan Rojava‘da Kürtler, modernleşmeyi gerçekleştiremezse mahvolacaktır!

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.