Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

İç güvenlik yasa tasarısı Türkiye’yi, Demokratikleşmeden uzaklaştıracak…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘da Bülent Ecevit‘in yürüdüğü talihsiz yolda yürüyor.
Bu yol, var olan demokratik hakları da rafa kaldırmak için cesaretle yürüdüğü Diktatörlüğe giden yoldur.

1978-79 Bülent Ecevit Başbakanlığındaki Hükümet (Motel Hükümeti) zamanında Bülent Ecevit’te, iç güvenlik yasasında ısrar eden  Recep Tayyip Erdoğan gibi artan terör karşısında sorunlara doğru tanım koyamadığı için onların çözümünde gerekeni yapamamıştı.

1978-79 Hükümeti zamanında (Güneş Motel’de yapılan pazarlık sonrasında kurulan Hükümet) Bülent Ecevit, Doğru tanım koyarak çözüm yapacağına, demokratikleşmeyi sağlayacağına, böylece kitlelerin, değişimci güçlerin desteğini arkasına alacağına, ağır güvenlik tedbirleriyle bu alanı daha da daraltmış ve söz konusu güçleri karşısına almıştı…

1978-79 Bülent Ecevit Başbakanlığı dönemindeki Hükümetin getirmiş olduğu baskı tedbirlerini kendisi uygulamaya zaman bulamamıştı.
 İç güvenlik yasasında ısrar eden Recep Tayyip Erdoğan‘da, kendi eliyle Paralelinde içinde olacağı bir Hükümete silah hazırlıyor olmasın?

1978-79 iktidarının sorunlara çözüm üretemediği için  iç güvenlik yasasında ısrar eden Recep Tayyip Erdoğan gibi var olan yasaların ağırlaştırılmasını alkışlayan zamanın Parti liderlerine de yaramamış ve çok geçmeden 12 Eylül gelerek kendilerini Cezaevinde bulmuşlardı.

Umarım ben haklı çıkmam.
Devlet içerisinde yuvalanmış Paralel yapı için “inlerine gireceğiz” demesine rağmen gidişat, tamamen bitirilmesinin mümkün olmadığını gösteriyor.
İç güvenlik yasasında ısrar eden Recep Tayyip Erdoğan, Polis operasyonları ile Paraleli bitireceği hesabını yapsa da devlet içerisinde yuvalanmış Paralel ve dışarıya çalışan diğer güçlerin güdümünde, Üniversitelerde zemini hazırlanan iç savaş hazırlıkları hızlanacaktır.

İç güvenlik yasasında ısrar eden Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye barışın gelmesini istiyorsa, devlet bütçesini tanka, topa, biber gazına harcayarak Türkiye’yi bir girdaba çekmek yerine hepimizin parası olan devlet bütçesini üretime, eğitime, sağlığa, işsizlik için üretilen projeye yani ülke halkının hayatını daha yaşanır bir seviyeye getirmek için uğraşmalı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, güvenlik paketini savunmaya yönelik konuşmalarında sık sık geçmişten ders almaktan söz ediyor.
Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu biz de aynı görüşteyiz.
Bu ülkenin özellikle sorumlu politikacıları, iktidarı ve muhalefetiyle geçmişten ders çıkarmalı.
Çok denenmiş ve yanlış olduğu görülmüş bir yolda ısrarla yürümek için neden yoktur.
Eğer barışçı bir gelecek istiyorsak yapılması gereken demokrasinin yolundan yürümektir, çağdaş bir anlayışla sorunları uygarca çözmektir.

Türkiye‘nin çözümü Recep Tayyip Erdoğan‘ın, ısrarları ile hazırlanan var olan yasayı ağırlaştıracak olan iç güvenlik yasası değil!
Şu an Türkiye‘de problem gözüken ne var?
1-Kürtler
2-Aleviler
Ne istiyor bunlar?
-Demokratik haklarını.
Kürtlere Demokratik haklarını verirsen, ne olur?
Onlar Dağdan iner. Bizde tanka topa para harcamayız…
Alevilere Demokratik haklarını verirsen, ne olur?
Onlar Sokağa çıkmazlar. Bizde biber gazına TOMA‘ya yatırım yapmayız.
Çözüm, çözüm dedikleri bu kadar basit…

Atasözü:”Kızı gönlüne (keyfine) bırakırsan ya davulcuya varır, ya zurnacıya
Niteliksiz adamları Meclise gönderir de Devleti idare et diye direksiyonunu eline verirsen, Ülkeyi ya uçuruma yuvarlar.
Yada yine uçuruma yuvarlar…

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.