Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Irak, herkes için bir deney alanı

Musul hamlesiyle Ortadoğu‘da mevzi kazanmaya çalışan ABD, Suriye ve Ukrayna yenilgisini dengelemeye çalışıyor. Irak merkezli ortaya çıkan ve bütün bölgeyi kapsayacak olan politik krizi aşmak isteyen ABD‘nin İran ile birlikte çözme eğiliminde olması, bunun sadece Irak için lokal bir ilişki olmamasıdır. Irak, üzerinden çok hızla başlayan politik ilişkiler İran-Mısır-S.Arabistan-İsrail dörtlüsü üzerinde bölgesel egemenliğini bütünüyle korumak ve sürdürmek isteyen ABD için bir başka önem taşıyor.

Irak’ta ortaya çıkan politik kaos, ABD ve İran’ı birbirine tahmin edilenden çok daha fazla yakınlaştırdı. İran’ın Irak’ta ortaya çıkan askeri ve politik krizi ‘birlikte çözme’ önerisinin ABD tarafından olumlu karşılanması da, bir tesadüf olmayıp gelecekteki ilişkilerin bir ön adımı olarak önemseniyor. Irak’ın yeniden savaş merkezli politik bir krize sürüklenmesi, ABD’nin ve AB’nin bölgesel çıkarlarıyla çelişmektedir. İran ve ABD‘nin Irak’ta birlikte hareket etmesi Tahran’a yönelik bütün siyasi ve ekonomik yaptırımların kaldırılmasının bir sebebi daha olacak

ABD’nin İran stratejisini değiştirmesi, Ortadoğu’da Molla rejimiyle kuracak yeni ittifak bütün dengelerin yeniden oluşturulması anlamına gelecektir. İran ve ABD’nin Irak’ta birlikte hareket etmesi Tahran’a yönelik bütün siyasi ve ekonomik yaptırımların kaldırılmasının bir sebebi daha olacak. İran’ın Ortadoğu ve Orta Asya’nın belki de en önemli jeo-stratejik ülkesi olması, İran ile yakınlaşarak Rusya ve Çin’i yeniden dengelemek isteyen ABD bakımından son derece önemlidir.

İngiltere’nin ABD’ye paralel olarak İran politikasının çok hızla değişmeye başlaması bir tesadüf olmayıp, Irak merkezli Ortadoğu güç ilişkilerinin yeniden belirlenmesiyle ilişkilidir. Yıllardır birbirlerini ‘düşman’ kategorisinde gören ABD-İngiltere-İran üçlüsünün ilişkilerinin tahmin edilenden çok hızlı geliştirmeleri, oluşturulmaya çalışılan, bölgesel dengelerle yeni jeo-politik güçleri belirleme stratejisidir.

İran ile doğrudan müzakereler, Rusya’nın son birkaç yıl boyunca ABD’yi gerçekleştirmeye çağırdığı bir şeydir. Irak krizi, Rusya için İran ile ilişkilerde uzun süredir beklenen yumuşama için bir bahane olabilir.

Burada ortaya çıkacak sonuç, Ortadoğu’da yeni güç ve ittifak ilişkilerini belirlemede Irak, herkes için bir deney alanı olmaya devam edecektir.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.