Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Kapitalizm, 1. ve 2. Dünya savaşında ufaladığı ülkeleri, daha da ufalayarak, düştüğü krizden çıkmaya çalışıyor…!

Politikayı sürdürme argümanlarından birisi savaş, savaşı sürdürme argümanlarından birisi de terördür. İstemeyerek yaşadığımız Terör, sadece yaşatanların bizim görmemizi istediğimiz tarafıdır. Oysa terörün arkasındakileri ve amaçlarının ne olduğunu merak ederek öğrenmemiz gerekir. Terörü peydah edenlerin amaçlarını öğrenme merakımızın olmayışı kıyasıya rekabet içerisinde olan Dünyanın egemeni olmak isteyenlerin işini kolaylaştırıyor.

Başlı başına Endüstri olan Terörün arkasında mutlaka bir devlet vardır. Bu Devletler insanları devlete bağlamak uğruna karşı koyanları püskürterek, korkutarak, sindirerek amaçlarına ulaşmak için terörü devreye koyarlar. Ve bunları yaparken de terörle mücadele eden gibi gözükürler. DEAŞ, Taliban, El Kaide, El Nusra, Boko Haram‘ı, finanse eden, eğiten, silahlandıran, ekonomik ve stratejik çıkarlar hebasına sahaya süren ABD/AB‘nin, bunlarla mücadele ediyor gibi gözükmeye çalışması gerçekleri yansıtmıyor.

İçine sürüklendiği yapısal krizden kurtulmaya çalışan Kapitalizm, terör ve parayı manipüle etmeye çalışıyor. ABD/AB, ürettiği Radikal İslamcı terör örgütleri ile Rusya, Çin gibi diğer Kapitalist ülkeleri de hedef almaya başladı.

Kapitalizm, Ortadoğu’ya yönelik stratejisini, bölge halklarının kendi kaynaklarını kendileri için kullanmalarını engellemek için 1900’lerin başında emperyalist savaş ile yapılanma biçimini aldı. Sürekli bir çatışma, savaş, terör, kaos ortamında tutulup başkalarının bu bölgenin kaynaklarına ulaşmasını engellenmek isteyenler İsrail Devletini de bu amaca hizmet için kurmuşlardır.

Kapitalizm, 1900’den sonra devletleri ufalayarak çökertmek uğruna toplumları etni, din, mezhep temelli çatışma, boğazlaşma girdabına sokmuştu.
Gelir dağılımının 1900’lere geri dönmesinin nedeni kuralsızlaşan finansal piyasalarda çalışarak ahlaklı kazanmanın yerine, kuralsız, havadan para kazanma olgusu yerini aldı ve gelir dağılımı bozuldu. Gelir dağılımındaki bu aşırı bozulma insanları Radikalleştiriyor ve Milliyetçilik duygularını ön plana çıkartıyor.

1900’den sonra birinci ve ikinci Dünya savaşlarına giden yol ile düştüğü krizden devletleri ufalayarak çökertip çıkan Kapitalizmin, son dönemde kriz, kaos ve iflas biçimini alacak şekilde terörü kullanma nedeni, ufaladıkları devletlerde toplumun dokularıyla oynayıp daha da ufalayarak. düştüğü krizden tekrar çıkmak istemesidir.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.