Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Milli Seferberlik, Milli Birliği kaybederse, kabul edilmez…!

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, Anayasamızın 104. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başı olarak, PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle, DHKP-C’siyle ve tüm diğerleriyle, adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun, tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum. Bundan sonra dağdaki teröriste de, şehirdeki teröriste de, onları destekleyen hiç kimseye bir an bile huzur yok, rahat yok, bu böyle biline. Tüm güvenlik güçlerimize sesleniyorum; terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı devletiniz de milletimiz de sizin yanınızdadır, arkanızdadır. Yetkilerinizi sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyin.” dedi.

Ardından dün akşam TV’ye telefon ile bağlanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanının “millî bir seferberlik ilan ediyorum” sözlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli seferberlik çağrısı hukuken bir çağrı değil. Anayasada bir seferberlik kanunumuz var. Bu kanuna göre Cumhurbaşkanı başkanlığında bakanlar kurulu toplanır, eğer koşulları varsa ülkenin tamamında ya da bir kısmında seferberlik ilan edilir. Tartışmayı bu bağlamda görmek doğru değil. Milli bir davranış olarak değerlendirmek lazım. Yanlış bir algı oluşturuluyor. Buna dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm için bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum.” dedi.

Seferberlik nedir?
Seferberlik: Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.
Genel Seferberlik: Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberliktir.
Kısmi Seferberlik: Ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir.
Seferberlik Hali: Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden durumdur.
Savaş: Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir.
Savaş Hali: Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur.

Milli Birlik nedir?
Millî Birlik, milletin bütün olması, bu bütünlük içinde ayırıcı ve bölücü unsurlara asla yer verilmemesi demektir. Türk milletinin en değerli varlığı budur. Türk milletinin yaşaması, yücelmesi, gelişmesi, kalkınması söz konusu ettiğimiz bu millî birliğe bağlıdır

Türkiye’nin terörle içiçe yaşayan kesimi ile diğer kesiminin yaşamı arasında uçurumlar var. Ülkenim tüm kesimi terörle mücadeleye destek vermediği sürece ülkede yaşanan terör belasını bitiremeyiz ve sadece teröristle mücadele ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye yönelik yoğunlaşan terör saldırılarına karşı “milli bir seferberlik” ilan etmesi doğru bir karar. Bu kararı yasal zemine taşıması gereken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulunu toplayarak TBMM olağanüstü toplantıya çağırılmalı. Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşü alınmalı, seferberlik onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmalıdır. Bu seferberliğin milli birliği kaybederek rejimin değişikliğine yol açmaması gerekiyor.

 

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.