Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Mısır’ı anlamak

Mübarek döneminde Müslüman Kardeşler, Mısır’da yarı legal ve toplumda önemli bir örgüttür.

Mübarek’ten sonra seçimde en büyük parti olması ve devlet başkanlığını kazanması normaldir.

Böyle bir yönetimin işbaşına gelmesini istemesi mümkün olmayan ABD ve İsrail,

Büyük kitleyi karşılarına almamayı tercih etmişler ve beklemişlerdir.

Mübarek ile hiç bir sorunu olmayan ABD ve İsrail,

Mübarek’in iktidarı bırakmak zorunda kalmasının ardından kitlenin tepkisine karşı koymak yerine, kendilerini ona uydurmayı tercih ettiler.

İsrail ile dalaşan, toplumda şeriatı uygulamaya kalkan, Müslüman Kardeşler’in toplumun neredeyse yarısını karşılarına almaları da darbe için iyi bir fırsat olmuştur.

Askeri darbenin amacı, Müslüman Kardeşler iktidarını yıkmak ve bu kesimin toplum içindeki gücünü geriletmektir.

Sisi yönetimi Mübarek yönetimine yakındır, Mursi ise farklıdır. Anti-emperyalist değildir, öyle bir amacı da yoktur ama İsrail’e karşıdır.

Mısır ekonomisinin yaklaşık yüzde 40’ı ordunun elindedir.

Bunun anlamı, mısır burjuvazisinin önemli bir bölümünün askeri burjuvazi olduğudur.

Askeri burjuvaziyi sadece yukarıdaki yüksek rütbeliler olarak düşünmemek gerekir.

Üretimden elde edilen kazancın bir bölümü, alt kademelere dağıtılıyor olsa gerektir.

Böyle bir mekanizma olmadan, alt rütbelilere sözünüzü dinletemezsiniz.

Bizde de ordunun en güçlü olduğu dönem, ordunun üst kademesi burjuvazinin içindedir.

Mısır Emperyalizmin bölgede adına Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) verdiği, ılımlı İslamı işbaşına getirebilme denemesidir.

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Mısır’da kısa sürdü ve bitti.

Ortadoğuyu anlamak için  örgütlerini biraz anlamak gerekir.

Taliban 1980’li yıllarda Afganistan’da bulunan Kızıl Ordu’ya karşı ABD tarafından desteklendi.

Taliban on yıldan uzun zamandır ABD’ye ve NATO’ya karşı savaşıyor ve en başarılı savaşan örgüt durumundadır.

ABD ve İngiliz kurmayları bu savaşı kazanamayacaklarını açıkça ifade ettiler.

İsrail, El Fetih’e karşı dinci bir Filistin hareketinin (Hamas) güçlenmesini desteklemiştir ve sonuçta

Filistin fiilen ikiye bölünmüştür: El Fetih’in ve Hamas’ın Filistinleri…

Aynı Hamas sonraki yıllarda İsrail ile sert bir savaşa girdi

Hamas, o dönem zayıf olduğu El Fetih’e karşı İsrail’in desteğini alır, güçlenir ve ardından da İsrail’e karşı savaşır.

Bu sürecin asıl kaybedeni El Fetih’tir. Birleşik Filistin muhalefeti bölünmüş, en büyük örgüt El Fetih de zayıflamıştır.

Politik bilimin ilk önemli ismi olan Makyavel, Prens adlı ünlü eserinde, “iki düşmanınız varsa zayıf olanı destekleyin” der.

Böylece güçlünün yıpranmasını ve yolunuzun açılmasını sağlarsınız.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.