Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Müslüman Sol…

Sol demek özgürlük demektir.

Din demek, (sadece islamiyet değil) emir demektir.

Müslüman kimliğini ön plana çıkararak, var olan ve bir noktaya gelen bir takım insanlar, gayet burjuva hayatı yaşarken, hala Müslüman ise, buna tepki gösteren ne olacaktır sorusu ile, işçinin, emeğin, çalışanın, garibanın hakkını savunan, şeriat kavramının aslında kafa kesmekten ibaret olmadığını, “zulmetmeyiniz” ilkesi gereğince, insan haklarının uygulayarak yaşamak isteyenler, sorusuna yüzeysel de olsa bir cevaptır “Müslüman Sol”

Eşitliği ve özgürlüğü savunan bir anlayıştaki Müslümanlığın içinde zaten vardır “Sol” Bu anlayıştaki sol, Müslümanlığın kurallarına sağdan daha çok riayet eder.

Bir insan solcuyum derse, insanlar hemen “Ateist” ve “Komünist” der. Bir insan sağcıyım derse, “Din tüccarı” der. Sol dine karşı değildir din tüccarına karşıdır. Sağcı ve solcu denildiği zaman, halk arasında bilinen anlamda değil de, sağcılık ve solculuktan anlaşılması gereken, politikalardaki mantıktır. Bu mantıkla bakıldığında, her zaman sıcak bakılan fakat, adı konulmayan bir kavram da ortaya çıkıyor “Müslüman Sol“…

CHP‘nin iktidara gelebilmesi için, kullanabileceği önemli argümanlardan bir tanesi “Müslüman Sol”dur…

İslam hoşgörü dinidir. Bu düşünceyi benimseyerek, hayatını ona göre yaşayan insan da “Müslüman Sol”cudur.

Bir Müslüman’ın, sol değerleri savunmasının günah olmadığını, dinden çıkmak olmadığını öğrenmesi, yobazlar tarafından pek sevilmemekle birlikte, kendine solcu süsü verenler tarafından da pek anlaşılmayacaktır.

Çağımızdaki Müslüman gözüken Türkiye‘de, Müslüman’ın İslam’a zarar vermemesi için, tutuculuğu bırakıp, korkmadan “Sol”cu bir bakış açısına sahip olması gerekir. Zaten Dünyaya baktığımız zaman örnekleri var. Örnek vermek gerekirse de. Lübnan diyebiliriz. Lübnan Hizbullah’ının Ortadoğu’daki en büyük destekçisi, Lübnan Komünist Partisi..

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.