Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Nereden çıktı bu AfD? (Almanya İçin Alternatif)

İkinci Dünya Savaşı’nda erkek nüfusundan büyük kayıp veren Almanya’nın Batısı müttefikler Doğusu ise Kızıl Ordu tarafından kurtarıldı. Ve Almanya, Federal Alman Cumhuriyeti (FAC) – Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC) olarak ikiye ayrıldı.

Yabancı işçi getiren FAC, İtalya, Yunanistan, Türkiye gibi ülkeleri tercih ederken DAC, Vietnam, Mozambik ve Angola’ı tercih etti. İki ülkedeki yabancı işçi kuralları ilk başlarda aynıydı. (Geçici iş sözleşmeleri ve toplu olarak kalmaları) Yabancı işçilerin kendi aralarında bulunmaları ve toplumla herhangi bir bağlarının bulunmaması nedeniyle uygulanan bu kurallar DAC’de yıllarca devam etti. Zaman içerisinde bu kurallar FAC’de değişti ve yabancı işçiler ailelerini getirmeye başladılar.

FAC’de ailelerini getiren yabancı işçiler evlere çıkmaya başladı ve yerli toplumla bağlantı ister istemez arttı. DAC’de yabancı işçilere karşı kısıtlayıcı hükümler içeren yasanın uygulanmasıyla işçiler ailelerini getiremez, toplumda bağ kuramaz, DAC‘li birisi ile evlenemezdi. Böyle bir karar almalarının nedeni Germen ırkının bozulmadan sürmesini istemeleriydi. Böyle bir uygulama olunca da Toplumda istense de istenmese de yabancı düşmanlığının baş göstermesi normaldi.

Almanya seçimlerinde AfD‘nin (Almanya İçin Alternatif) en çok oy aldığı Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC) yabancıya yabancıdır. Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC) insanında 1989 sonrası yabancı düşmanlığının gelişmesine şaşırmamak gerekir. Berlin Duvarı 1989’da yıkıldı. Anti faşizmi ilke edinmiş DAC‘in nüfusu FAC‘ne katıldıktan sonra ırkçılığa eğilim arttı. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra az oranda Federal Almanya Cumhuriyeti’nden (FAC) Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ne (DAC) göç olurken Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC) tarafından çok sayıda kişi bu bölgeden ayrılarak şu veya bu sebeplerle Federal Almanya Cumhuriyeti’nde (FAC) yaşamaya başladı.

Almanya seçimlerinin en sürpriz sonucunu AfD (Almanya İçin Alternatif) adlı parti oldu. AfD, Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) ardından %13 oy alarak üçüncü parti oldu ve 94 Milletvekili ile Federal Meclis’e girdi. AfD, Almanya’nın her köşesinden oy almakla birlikte özellikle eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC) bölgesi olarak bilinen Doğu’dan önemli oy topladı.

AfD‘in değişik eyalet meclislerine ve belediyelere gönderdiği temsilcilere bakıldığında birden bire ortaya çıkmadığı görünür. AfD benzeri partiler Hollanda’da, İngiltere’de, Macaristan’da ve sayılabilecek başka ülkelerde güçlüyken Avrupa’nın en büyük ülkesi olarak Almanya’nın bu gelişmenin dışında kalması beklenemezdi.

Yabancı düşmanlığı özellikle yabancının az olduğu yerlerde güçlüdür. Her çeşit olumsuzluğun sorumluluğu kolayca yabancıya yüklenebilir. Nasıl olsa tanınmıyor. Toplumsal kültürün rejim değişikliklerinden sonra da kolay değişmediğini dikkate aldığımızda AfD’nin Doğu’dan iyi oy almasıyla DAC tarihi arasında bağlantı kurulması kolaylaşır.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.