Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Network Marketingi ilgilendiren 6502 sayılı kanunun 77 ve 80. Maddesi

Piyasada kendilerini Network Marketing şirketi gibi adlarla tanıtarak, bir sisteme üye olup, yeni üyeler kazandırması karşılığında büyük paralar kazanma vaadinde bulunanlara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girene kadar yasal bir düzenleme mevcut değildi.
6502 sayılı kanunun 80. Maddesi bu sistemleri kesin olarak yasakladı.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6502
Piramit satış sistemleri
MADDE 80

(1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.

(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.

(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6502
Ceza hükümleri
MADDE 77 

(17) Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Günümüzde dolandırıcılar insanların zaaf, korku ve umutlarına yönelerek insanları kandırıyor.
Yürürlüğe girmiş olan Tüketicinin korunması hakkındaki “6502 sayılı kanunun 80. Maddesi”ne göre, katılımcıların bir miktar para veya mal ortaya koymak suretiyle ürünsüz sadece paket satarak çalışma yapmak suretiyle sisteme aynı koşullar altında yeni üyeler kazandırmasına dayalı organizasyonların kurulması, yayılması ve tavsiye edilmesi suç olup, bu fiilleri işleyenler TCK’daki dolandırıcılık suçunu işlemiş olurlar.

Şirketler kişiye hem kendi başına üye olup kendisi gibi üye bulmadan da kazandırmak zorundadır.
Kendini Network Marketing şirketi olarak tanıtarak üyelik sözleşmesi yaptıktan sonra, üyelik bedeli almak, giriş paketi mecburiyeti sunmak yasak.
Network Marketing şirketlerindeki kişiler aynı şartlar ile altına yeni üye bulmadan da kendi çabalarıyla satış yaparak para kazancı sağlayarak kazanabilmelidir.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.