Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Okuryazar kavramı yerini, okur-gezer-görür-yazar kavramına bıraktı.

Okuryazar nedir?
Okuryazarlık, bir dilin yazınlarını okuyabilme, okunan ögeleri algılama ve kavrama yetisine sahip olunmasıdır.

UNESCO‘nun tanımına göre okuryazarlık; Değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, bir araya getirme, iletişim kurma ve hesap yapma yeteneğidir. Toplumun geniş bir kitlesine hitap edebilmek, bilgisini ve gücünü geliştirerek hedeflerine ulaşması için bireye olanak veren olgudur.
Günümüzde her yıl 8 Eylül günü Dünya Okuryazarlık Günü olarak kutlanır.

Cumhuriyet kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk benim savaşım bitmedi. Şimdi Cehaletle savaşım başlıyor diyor. Okuma-yazma bilmenin bir çağdaşlaşma sorunu olduğunu bilen Mustafa Kemal Atatürk, Okuma-yazma oranının yükseltilmesi için çeşitli seferberlikler başlattı.

İlkokul her insana okuma-yazma öğretir. Bir dilin yazınlarını okuyabilme, okunan öğeleri algılama ve kavrama yetisine sahip olan Okuryazar olmanın kişi hayatında ne kadar önemli olduğunu sadece adını-soyadını yazabilen yaşlı bir insan gördüğünüzde, onun mutluluğundan anlayabiliyorsunuz.

Geçmişte bildiğimiz bu okuryazar olma kavramı artık tarih oldu ve değişti. Alfabe anlamında okuryazar olmamızı İlkokul sağlar ama İnsan, İlkokulu bitirdikten sonra öğrendiği okuma sayesinde yeni yeni okumalarla kendisini geliştirmezse, ilkokulda öğrendiği okuma-yazma hiç bir işe yaramaz.

Zorunlu eğitim ile okuryazar oranı sürekli artıyor. Her geçen gün eğitimin nitelikli olmasının gerektiği tartışılıyor. Eli Kalem tutan gibi muğlak bir anlam barındıran insan, sosyolojik olarak okuma-yazma bilmekten çok daha öteye geçmesi gerekir. Eli Kalem tutan insan anlamında olan insan sayısını Türkiye’de artık hesaplamaya gerek kalmadı. Bu oran sayısı oldukça fazla.

İletişimin bir parçası olan günümüz bağlamındaki okuryazarlık, Dışarıdan bakabilmeyi, Memnuniyetsizliği ortaya koymayı, değişim istemeyi, istediği değişimlere katkıda bulunmayı, geleneksel değerlerle yenilikçi düşünceleri birleştirmeyi gerektiriyor.

Yani Okuryazar kavramı yerini okur-gezer-görür-yazar kavramına bıraktı.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.