Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Parlamenter-Başkan-Yarı Başkan sistemi.

İstikrar ve etkin bir yönetimin olduğu ABD ve İngiltere‘de tek türlü çoğunluk seçim sistemi uygulandığından, iki parti sistemli parlamentosunda çoğunluklu başkanlık sistemi başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

Türkiye’de şimdiye kadar karşılaştığımız yada karşılaşacağımız, “istikrarsız ve güçsüz hükümet” sorunudur. Türkiye‘nin önünde bekleyen istikrarsızlığı Başkanlık yada yarı Başkanlıkla aşabileceklerini zannedenler yanılıyorlar Gerek parlamenter sistem olsun gerekse Başkan-Yarı Başkan sistemi olsun, bunun şartı iki parti sistemidir. iki parti sisteminin şartı da tek türlü çoğunluk sistemidir. Eğer parlamentoda sağlam bir tek parti çoğunluğu varsa, Parlamenter sistem yada Başkan-Yarı Başkan sistemi başarılı bir şekilde işleyebilmektedir.

Sağ-sol, lâik ve lâik olmayan, milliyetçilik ve mezhep bakımından da zaten bölünmüşlüğün olduğu Türkiye, iki partili sisteme geçmeye hazırlanırken, bunları nasıl harmanlayıp da tekrar ikiye ayırarak parlamentoda sağlam bir tek parti çoğunluğuyla başarılı bir şekilde işleyebilecek? Türkiye’de böyle bir parçalanmışlık ortamında, tek türlü çoğunluk sistemine geçmek çok zordur. Geçilse bile arzu ettiğimiz sonuçlar değil, tam tersi sonuçlara da ulaşabiliriz.

Halk düzeyinde bir çoğunluk olmadıkça, bir demokrasiyi istikrarlı ve etkin bir şekilde yönetmenin imkanı yoktur. Demokrasi halkın çoğunluğunun yönetimi demek olduğuna göre, halk düzeyinde çoğunluğun olmadığı bir ülkede, demokrasi yönetilebilir bir sistem değildir. Diğer bir ifadeyle, halk düzeyinde sağlam bir çoğunluğun bulunmadığı bir ülkede, istikrarlı ve etkili bir demokrasi olamaz. Böyle bir durumda, Anayasal protez niteliğinde olan kararnameli başkanlık sistemi hastanın iyileşinceye kadar (siyasal parçalanma sürecinin durması ve sağlam bir siyasal çoğunluğun oluşması) her zeminde olmasa bile, belli zeminlerde yürütülebilir.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.