Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Rusya-AB rekabetindeki Ukrayna!

Putin, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Rusya’nın uluslararası politik prestijini kazanmakla kalmadı aynı zamanda eski Sovyetler Birliği’nin tarihsel sınırlarına ulaşmak için çok yönlü bir politika izlemeye başlayıp Ukrayna’yı dikkate aldı.

Bugünkü Ukrayna’daki politik kriz ne Rusya’nın ne de AB’nin çıkarlarıyla uyumlu görünüyor. 

Ukrayna’nın iç politikasındaki yansımanın merkezinde sanıldığı gibi demokrasi ve özgürlükler sorunu bulunmuyor. 

Avrupa Birliği’nden yana olanlarla Rusya’dan yana olan güçlerin yani Rusya-AB rekabetinin somutlaşmış bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor.

Doğu Avrupa’nın içlerine kadar uzanan tam bir Avrasya ülkesi olan Ukrayna üzerinde yürüyen hesaplaşma Ukrayna‘nın Asya ve Avrupa arasında geçiş köprüsü işlevine sahip olması onun jeo-politik konumunu arttıran önemli faktörlerden birisi olduğu için Doğu Avrupa’dan Asya’ya da tersten Asya’dan Doğu Avrupa’ya yönelik devam eden egemenlik çatışmasıdır. 

AB ülkelerine bakıldığında Ukrayna stratejik ekonomik bir merkez özelliğini taşımıyor. 

Ancak enerji boru hatları bakımından önemli bir işleve sahip olması ve Asya’nın derinliklerine açılan kapı bakımından önemsenen bir ülkedir. 

Tersten Ukrayna’nın Rusya ile politik yakınlaşması aynı zamanda Rusya’nın eski Doğu Avrupa ülkelerinin iç bölgelerine çok daha kolay nüfus etmesini sağlayacaktır.

Bir bakıma ‘Postsovyet’ bloğunun yeniden canlandırılmasında çok önemli bir rol üstlenmiş olacaktır. 

Bu bakımdan iki küresel güç arasında sıkışmış olan Ukrayna’nın politik tercihi tahmin edilenden çok daha zordur.

Doğu Ukrayna bölgesinin ayrı bir devlet şeklinde Kiev’den kopmasının gündeme gelmiş olması, Avrasya’daki dengelerin oldukça kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. 

Ukrayna’nın bu düzeyde bir politik kaos içine girmesi özellikle AB bakımından çok daha ciddi sorunların oluşmasına yol açacaktır.  

Bölünme riski olan bir Ukrayna ne AB’nin ne de Rusya’nın işine gelmeyeceği de biliniyor

Avrasya ülkesi olarak ciddi bir gelişme potansiyeline sahip olan Ukrayna’nın ekonomisinin önemli merkezleri Rus iş adamlarının elinde bulunuyor. 

Ukrayna’nın Rusya ile bağımlılık ilişkileri tahmin edilenden çok daha fazla güçlüdür. 

Bu ekonomik, politik ve tarihsel bağlar nedeniyle Ukrayna’nın bölgesel politikalarını belirlerken Rusya’sız hareket etmesi son derece zor görünüyor.

AB’nin Orta Asya politikası, ABD’nin aksine, Rusya olmaksızın gerçekleşme şansının olmadığı biliniyor. 

Bu bakımdan enerji olarak bağımlı olduğu Rusya ile bölgesel bir çatışmaya girmeksizin bölgesel ilişkileri yönlendirmeye çalışıyor. 

AB, özellikle Orta Asya enerji yataklarından maksimal düzeyde yararlanmak için yeri stratejiler geliştirirken, özellikle Rusya’nın onay vermediği politikaların başarılı olma şansı pek bulunmuyor.

Ukrayna, bugünkü politik kaosu aştıktan sonra iki küresel güç arasında denge konumunu korumaya devam edeceği için sorunun politik olarak çözümü için atılan adımlar her iki taraftan da aktif olarak destekleniyor.

AB, Rusya ile zorunlu stratejik ilişkiler nedeniyle, Ukrayna politikasında daha ürkek bir politika izliyor. 

Ancak Putin’in Doğu Avrupa’ya yönelik hamleleri karşısında çok daha sert bir duruş gösterebilir ve karşı hamlelere yönelebilir.

Ukrayna‘daki gelişmeler, Rusya‘nın küresel gücünü, Putin‘in geleceğini, Suriye‘nin akıbetini de belirleyecek..

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.