Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Şimdi savaşlar, paralı askerler ve savaş firmaları ile yapılıyor.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa ordularının bir bölümü sömürge ülkeleri askerlerinden oluşur. Sömürgeci ülkenin ordusuna katılmaya iten şey, kültürel üstünlüktür yani İngiltere ve Fransız kültürüdür.

 Savaşın özelleşmesi değişik şekillerde gerçekleşir. Birincisi paralı askerler. Paralı asker, o ülkenin vatandaşı olmayan ama o ülke adına iyi bir ücret karşılı yada o ülkenin vatandaşlığı karşılığında belirli askeri görevleri yerine getiren kişidir. Fransa’da “Yabancılar Lejyonu” bulunuyor. Fransa’nın, sağladığı ekonomik ve sosyal imkanlarla (iyi bir ücret, beş yıl sonra Fransız vatandaşlığı ve geniş sosyal haklar) kendine çektiği yabancı insanlardan oluşan Yabancılar Lejyonu bulunuyor.

 Diğeri savaş firmaları. Savaş firması yüksek para karşılığında özel görev alır ve yerine getirmeye çalışır. Savaş, çatışma, anti terör, anti devrim vb. hallerde insan ölümü ile sonuçlanabilecek silahlı mücadelenin, bu silahlı mücadeleyi destekleyen eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin ve tamamlayıcı mahiyetteki lojistik temini “Savaş Firmaları” vasıtasıyla görülmesi veya gördürülmesidir.

 Blackwater (Siyah Su) adlı firma emekli ya da ordudan ayrılmış askerler tarafından kurulan ve devletten aldıkları belirli askeri görevleri para karşılığında yerine getirirler. İlk kez 2003 yılındaki İkinci Irak Savaşı’nda duyulan ABD firması Blackwater’ın eleman kayıpları ABD ordusunun kaybı olarak görülmüyordu.

 Rusya için Wagner adında bir gruptan ya da firmadan söz ediliyor. Wagner adındaki grup yada firma Suriye’de aktif rol oynamaktadır. Rusya, Suriye’deki savaşa sadece hava kuvvetleriyle değil, özel savaş firmasıyla da katılmıştır. Wagner, Libya’daki savaşta da yer almaktadır.

 Eskiden tümüyle devlete ait olan ordu, polis, jandarma gibi silahlı güçler vardı ve gerek ülke içinde gerekse ülke sınırları dışında devlete bağlı olarak silahlı operasyonlar düzenlerdi. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydılar ve rütbelerine göre maaş alırlardı. Bu durum, biraz değişerek sürmektedir ve şu an Ordu büyük oranda profesyonelleşti, Er ve çavuş belirli süre askerlik yapan ve terhis olarak askerlikle ilişkisi kesilen insanlar için kullanılırdı. Şimdi eğitim görerek “uzman er”, “uzman çavuş” adı altında orduda kalıcılaşan ama subay ya da astsubay olmayan kişilerle ilgili yeni rütbeler belirlendi.

 Ülke içinde durum genellikle aynı kalmakla birlikte, ülke dışında girilen savaşlarda paralı askerler yer almaya başladı. Eskiden geçici bir süre askerlik yapan ve birkaç ay silahlı eğitim gören kişiler de bu operasyonlara katılır ve ağır kayıp verilirken, profesyonelleşme ile birlikte kayıplar azalmıştır. Medyada çıkan haberlere göre Suriye’de Türkiye adına savaşan grupların bir bölümü gemilerle Libya’ya taşınırken başka bir bölümü de Azerbaycan’a gönderilerek para karşılığında Türkiye adına savaşmaktadır ama kayıpları Türkiye’nin kaybı değildir ve çıkarları bozulduğunda kolayca saf değiştirebilirler. Bu konu Türkiye’ye özgü olmadığı için şaşırmamak gerekir.

 Türkiye’de, savaş firmalarının benzeri bir kuruluş bulunuyor. Türkiye’de SADAT adlı özel savaş grubunun varlığı gazetelerde yer aldı. Kurucusunun eski bir asker olmasının dışında hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Bu grubun devletle bağı hangi düzeydedir, hangi savaşlara katılmıştır, kayıpları nedir; bilinmiyor.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.