Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Tampon Bölge…

Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırında “Tampon bölge” kurulma seçeneği tartışılıyor. “Tampon bölge” düşman birlikleri, grupları ya da milletleri birbirinden ayırmak için oluşturulmuş ara bölgelere verilen addır.

Peki Türkiye hangi düşman birlik, grup ile düşman? 

Tampon Bölge seçeneğinde, IŞİD’a karşı Kürtlerden set mi kuruluyor?

Terör örgütü olarak açıklayamadığı ve geçtiğimiz hafta aralarında mit ajanlarının olduğu iddia edilen Türkmen direnişçilerin yakadığı IŞİD ile mi?  Yoksa aralarında herhangi bir savaş hali olmayan Irak, İran ya da Suriye ile mi?

Tampon bölgenin Suriye, Irak sınır bölgesinde hangi tarafta olacağı da önemli. Çünkü Türkiye’nin politikasını etkitleyecektir. 

Tampon bölge ve güvenli bölge farklı şeyler. Güvenli bölge orada baskı altında olup da can güvenliği mal güvenliği tehlikeye girmiş olan halkları o bölgeye alıp, o bölge içerisinde bunların geçici olarak güvenini sağlamaktır.

Suriye‘deki tampon bölgeye Suriye‘den itiraz olacaktır. İran’ın buna bakışı nasıl olacaktır, Rusya‘nın buna bakışı nasıl olacaktır?

Ayrıca BM kararı olmadan, tampon bölge oluşturmak sorun yaratır. Cenevre sözleşmesine göre, sıcak savaşın yaşandığı alanlarda, BM denetiminde ve tarafsız ülke askerlerince korunur.

Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırında Batı ülkelerinin oluşturacağı kuvvetlerin yerleşeceği tampon bölge kurulursa, Türkiye’nin kuşatılması anlamına mı geliyor?
Türkiye‘yi IŞİD belasından kurtarır mı?
Bir daha kaldırılır mı?
Kaldırılmaz ise yerine başka özerk bölge kurulur mu?
Tampon bölge kurulmasına örnek Irak ve ağır bedel ödeyen Bosna.

İngiltere Başbakanı David Cameron, IŞİD örgütünün amacına ulaşması halinde dünyanın “Akdeniz’in sınırlarına kadar gelmiş bir terörist devletle” karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.
David Cameron, bu sözlerle, IŞİD’e verdikleri görevin, hedefini itiraf etmiş oluyordu.
Şimdi tampon bölgeye, İngilizler’in önderliğinde yabancı kuvvetler yerleşirse, David Cameron’un dediği olacak!

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.