Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Tarikat/Cemaatlerin, kamusal alanı teslim alması önlenmeli…!

Osmanlı Hanedanı elinde bulunan halifelik sıfatı, 3 Mart 1924’te Türkiye Cumhuriyeti tarafından kaldırıldı. Bu yasa Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt dışına çıkarılmasına ilişkin yasanın da kabul edilmesiydi.3 Mart 1924’teki Halifeliğin kaldırılması yasası Devletin laikleştirilmesi yolunda yapılmış siyasi bir devrimdir.

30 Kasım 1925 tarihinde “Atatürk Devrimi” olan “Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması” kabul edilip 13 Aralık 1925 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılalı 91 yıl oldu ama tarikatlar/cemaatler halen faaliyetlerini sürdürüyor. Tarikat/Cemaatler Kurs ve Okuyan öğrencilere, “yardım dernekleri” adı altında Türkiye’nin, hemen her il, ilçe hatta pek çok köyünde örgütlenmiş durumda.

Kapalı bir yapısı olan Tarikat/Cemaatlerin, amaçları İslami esaslı devlet olmaktır ve sinsice büyürler. Devleti denetim altına alacak bir güce erişmek isteyen tarikat/cemaatler, derinden hareket ederler, TSK ve emniyette çok güçlü olmak için uğraşırlar, medyatik olmayı sevmezler, kazanamayacakları savaşa asla girmezle, amaçları asla kısa vadeli olmadığından yüzyıllık planlar yaparlar, gizli yapılanmalarıyla Avrupa‘da, masonlar ve yahudilerle işbirliği yapmaktan çekinmezler

Sinsilik ve ihanet yumağı olarak toplumun her hücresine yayıldıklarını ancak son düzlükte anlayabildiğimiz FETÖ terör örgütünden Türkiye’nin, ağzı fena halde yandı. FETÖ terör örgütü deneyimi diğer tarikat/cemaatlere çok daha temkinli yaklaşılmasına sebep oluyor. Bu nedenle Tarikat/Cemaatçi açık ya da kripto bütün unsurlarını toplumdan temizlemek gerekir.

Önce kurucu dernekleri bir araya getirerek Federasyon hayata geçiren tarikat/cemaatler Kur’an kursu açma yetkisinin Diyanet’te olması nedeniyle İslam devletine ulaşmak için ülke çapında kurdukları federasyona bağlı dernekler aracılığıyla denetimden uzak yurtlar açıyor. 

Kaynağını Anayasa ve yasalardan alan “Kamu Alanı” herkese açık, herkese eşit davranan ve liyakata önem veren bir alan olmak zorunda olduğunda cemaat/tarikat ve benzeri gruplara terk edilmemesi gerekir. Tüm tarikat/cemaatlerin, kamusal alanı teslim almasını önlemek, kamu alanını demokratik hukuk devleti esaslarına ve anayasaya uygun biçimde inşa edip korumalıyız.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.