Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Türk Aleviliğinde (Konuşan Kuran “İnsan”) ve Telli Kuran (Bağlama)

Bilinen tüm Dinler, dinsel törenlerinde müziğin etkileyici gücünden yararlanır. (Yahudiler, Hristiyanlar, Arap kültürünü kabul eden Sünni tarikatlar, Mevleviler) Okunan ilahilere genellikle bir müzik aleti ile eşlik ederler. Hz Davud, Zebur’daki ayetleri “UD” çalarak okurmuş.

Asya‘da, yaşadıklarında Türkler, kopuzda manevi bir güç bulunduğuna inandıkları için Dede Korkut’un “Kopuz“unu kutsal olarak kabul ederlerdi. Türklerin, Müslümanlığı kabul etmeleri Hacı Bektaş-ı Veli ile şekil aldıktan sonra Saz ve söz geleneği, eski Türk kültürünün uzantısı olması nedeniyle, dinsel törenlerini yine müzik eşliğinde yaptı.

Kuran, canlıdır.
Türk Alevi inancında Kuran‘ın İnsanda tecelli etmesi “Dilli KuranKuran‘ın Telde (Bağlama) tecelli etmesi de “Telli Kuran” olarak kabul edilir. Türk inancı bu sazı hiç bırakmadı ve Kuran bölümlerini kendine göre yorumladı. Anadolu Alevi geleneğinde, bu nedenle Bağlama kutsal olarak kabul edilir ve kutsal bir kitap gibi her evin bir köşesi, ona aittir. Son yüzyılda Bağlamaya ruh katarak en iyi icra edenlere Aşık Veysel Şatıroğlu, Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş‘ı örnek gösterebiliriz.

Türk Alevilerinin “Dinsel Töreni” olan “Cem“i Semahsız, Semah da Bağlamasız olmaz. Yani müziksiz bir “Cem“de düşünülemez. Çünkü Bağlama, Türk Alevilerinin “Dinsel Töreni” olan bu ibadetin tam ortasında yer alır. Dilli Kuran (Konuşan Kuran “İnsan”) ve Telli Kuran (Bağlama) deyiş ilahi ve nefeslerin Türk Alevi inancında ve ibadetindeki önemini de vurgular.

Türk Alevi inancında “Tanrı”  insandan soyutlanmamış ve “Tanrı“nın sözü olarak adlandırılan bir kitaptır. Dilli Kuran (Konuşan Kuran “İnsan”) ve Telli Kuran (Bağlama) denildiğinde sadece saz ve sözlü ilahiler, deyişler değil, onun etrafında gelişenin tamamı bütün bir ibadettir. Dilli Kuran (Konuşan Kuran “İnsan”) ve Telli Kuran (Bağlama) ile kasıt da mana okuyan dedelerin söylediklerinin Kuran sözü kadar kıymetli olduğunu anlatır.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.