Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Türk hissediyor, Müslüman ve Türkçe de biliyorsan, Türk milliyetçisindir.

Türk olarak bilinen çok sayıda Türk milliyetçisi köken olarak Türk değildir. Köken Türk milliyetçiliğinde daha önemli olmadığından kişinin annesine bakarak milliyet tespiti yapana milliyetçi denmez. Kişi Müslüman ve Türkçe konuşuyorsa, kendini Türk olarak da görüyorsa gerisi önemli değildir.

 Her ülkede aynı olmayan Milliyetçilikler arasında önemli farklılık bulunabilir. Alman Milliyetçiliğinde kişinin sülalesine bakarak en az üç kuşak öncesinden beri Alman anne ve babadan doğmuş olmasını ister. Bu tür Milliyetçilikte bazılar işi kafatasçılığa kadar götürür. Türk milliyetçiliği Alman milliyetçiliğinden farklı olarak dışlayıcı değil içselleştiricidir ve kafatasçılığa karşı çıkar. Türk milliyetçiliği kendini ne olarak gördüğüne ve kime hizmet ettiğine bakar. Önemli olan kendisinin ve anne ve babasının kökeni değil kendisini Türk hissetmesidir. Türk hissediyor, Müslüman ve Türkçe de biliyorsa, gerisi önemli değildir ve kişi Türk milliyetçiliğine önemli hizmette bulunabilir.

 Türk milliyetçiliği kapsayıcıdır, bu nedenle de çekim gücü fazladır. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken başka halklardan insanların önemli payı vardır. Bu insanlar kendilerini Türk hissetmişler ve devletin kuruluşunda çalışmışlardır. Kökenlerinin ne önemi vardır? Önemli olan neye hizmet ettikleridir, nereden geldikleri değil.

 Birlikte yaşayan insanların zamanla birbirine benzemesi ve bu benzemenin eşit olmaması, bir tarafın diğerine daha fazla benzemesi ve giderek onun içinde erimesine Doğal asimilasyon denir. Zorla olmadığı için bu normaldir ve her ülkede bunun örnekleri vardır. Her asimilasyonda ikna olmadan sadece zorla başarı sağlayamazsınız, imkan sunulması da gereklidir.

 Türk milliyetçiliğin önemli rollerinden birisi de yaşadıkları asimilasyon süreçleridir. Türk milliyetçiliğinin tüm fikir ve tekliflerini bir sistem bütünlüğü içinde ortaya koyarak “Türkçülüğün Esasları” adlı kitabın yazan Ziya Gökalp, Diyarbakır doğumlu bir Kürttür. Kürtler onun anne babasına bakarak Kürt olduğunu sanır, gerçekte ise kendisini Türk olarak gördüğü için Türktür ve Türk milliyetçiliğine büyük hizmet yapmıştır.

 Buna büyük hizmetleri bulunmuş Osmanlı vezirlerinden de örnekler verilebilir. Sokullu Mehmet Paşa ile ailesi Katolik olan Kuyucu Murat Paşa Bosna kökenlidir. Asimilasyon yaşadıktan sonra kökenleri bunların Osmanlı’nın önde gelen devlet adamları olmasını engellememiştir.

 Alparslan Türkeş için de Rum veya Ermeni kökenli iddiaları bulunur ama doğru olsa bile bundan ne çıkar? Ermeni yada Rum anneden doğmak Ermeni yada Rum olmak demek değildir. Alparslan Türkeş’in annesi asimile olmuş ise kökeninin ne olduğu önemli değildir. Kafatasçı olmayan milliyetçileri bir araya getirmek için Alparslan Türkeş, 1963 yılında Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği’ni kurmuş, 1965’te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne (CKMP) girerek fiilen siyasi hayata atılmış ve aynı yıl partinin genel başkanı olmuştur.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.