Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Türkiye, Dolar yerine TL kullanmak istiyor ve halktan, destek bekliyor…!

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. “Vatandaşlık” ayrımının yapılmasındaki sebep GSYİH‘den farklı olduğunu belirtmek içindir.

Küresel sermayenin sembolü olan “Yeşil Hançer” yani Dolar, Küresel ülkelerde istedikleri gibi ekonomik hamle yapma ve hayatın birçok alanına uzanma aracıdır. Küresel sermaye, sisteminin bir dişlisi olmak istemeyen her devleti, çeşitli yaptırımlarla dizayn etmede bir sopa olarak kullanır ve Dolarla terbiye edip, savaş açarak teslim almaya çalışıyor.

Devletlerin siyasetini belirleyen Küresel sermaye, Küresel siyasete, Küresel piyasaya yön verirken önemli ölçüde belirleyen Dolar’ı, büyük bir silah olarak kullanır. Bir Ülkenin Ekonominin seyrini sadece yerel politikalar değil, aynı zamanda küresel piyasalar belirlediği için ülke ekonomileri büyük risklerle karşı karşıyadır. Uluslararası finans kuruluşları, yaptıkları spekülasyonlar ve faiz endeksli hamlelerle, bir anda piyasaların seyrini değiştirebiliyor. Büyük ölçekli dalgalanmalarla, bir anda bir ülkeyi batma noktasına getirebiliyor.

ABD‘nin, şimdiye kadar operasyon yaptıklarına Irak, Libya, İran‘ı örnek verebiliriz. Saddam, Dolar ile petrol satmayacağım dedikten sonra Irak işgali başladı. Libya Altın Dinarını getirene petrol satacağım diyen Kaddafi, karşısında ABD, İngiliz ve Fransız savaş uçaklarını gördü. ABD finans sistemine dahil olmamak için direnen İran, ABD/Batı‘dan baskı gördü.

Başka yollarla dizayn edemedikleri Türkiye‘nin, siyasetini dizayn etmek için, ABD‘nin, “Yeşil Hançer“i olan Dolar, ülkenin boynuna uzatılmış vaziyettedir ama dünya dengeleri değişti ve Doların arkasındaki silah gücü, başka silah güçleri ile dengelendi. Çünkü Ülkeler dolara karşı kendini korumayı öğrendi.

Devlet alımlarında TL ile getirilen alışveriş kararı Türk halkını koruyan bir karardır. Ticarette ABD Doların aradan çıkartılırsa, Dolara ödediğimiz bedelden ve Türk lirasını esaretten kurtarmış oluruz. Turgut Özal, Türk Parasının kıymetini koruma kanunu değiştirince hızlı bir borçlanma başladı. Turgut Özal, ABD doları aldı ve hazineye koydu, onun karşılığında Türk lirasını bastı. Cumhuriyetin tüm varlıklar, özelleştirmeler yolu ile dışarıdan şimdi ceremesini çektiğimiz Dolar getirilerek satıldı. Dışarıdan aldığımız Petrol yada Gazı ABD‘den, borç aldığımız Dolar ile alıyoruz. Ürettiklerimizle de ABD‘ye borcumuzu ödüyoruz.

Halk Faiz için Parasını Bankada biriktirirse Halkın bu parada tasarruf yetkisi olmaz ve bu paranın topluma ciddi bir maliyeti olur. Çünkü Parayı tekelleştiren Faiz, bereketi olmayan, toprağı kurutan zehirdir. Tohumda kullanacağımız bir çuval buğdayın maliyeti tarlamıza attığımızda bin TL olur da harman zamanı tarlamıza attığımız buğdaydan çıkan 10 çuval buğdayın karşılığı bin TL olursa 9 çuval buğdayı nasıl alabiliriz? Eğer Devlet, Devlet emisyonunu genişleterek 10 çuval buğday karşılığı olan TL’yi piyasaya sürerse sömürü düzeninin aracı olan Faiz ortadan kalkar ve 10 çuval Buğday herkesin evinde, sofrasında olur.

% 12- 13 faizle kredi alan bir esnaf, % 12 karla ürününü satmak mecburiyetindedir. Bu esnafın  % 5’de geçimi var. Olur %17 ve hayali söylenen piyasada ucuzluk var lafının “Balon” olduğu gerçekte pahalılığın olduğu gözükür. Çünkü ciddi bir sömürü var.

Türkiye‘nin, Dolar yerine TL kullanmak için yaptığı mücadelenin sonunda, yeniden Kambiyo sistemini getirmek de olacaktır.

Kambiyo Senedi Nedir?

Türk Ticaret Hukuku’nda kıymetli evraklar kategorisinde yer alan maddi değeri olan bir çeşit senettir. Bu senet poliçe, çek ve bono üçlüsünden oluşmaktadır. Bilindiği üzere pek çok kıymetli evrak bulunmaktadır. Kambiyo senetlerini diğer kıymetli evraklardan ayıran en temel özelliği tedavül edilebilmesi yani devredilerek başkalarına verilebilmesidir. Bu özelliği sayesinde ticaret alanında önemli bir ödeme aracı olarak aktif kullanılmaktadır.
Kambiyo Senedi nedir sorusunu kabaca cevapladıktan sonra şimdi de kambiyo senetlerinin özelliklerine ve niteliklerine bir göz atalım.
– Kambiyo senetleri uluslararası geçerliliğe sahiptir ve alacak hakkını içerir.
– İmzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi doğrultusunda bir borç ilişkisi kurma özelliğine sahiptir.
– Emre yazılı senetlerdir ve ödeneceği zaman ibraz edilmesi gerekir.
– Senet, kefil sıfatıyla da olsa imzalanması halinde borçluluk söz konusudur.
– Senette saklı olan hak senetten öncesini kapsamaz, senetle birlikte ortaya çıkar.
– Kanuni ve kazai atıfet mehillerine tabi değildir.
Kambiyo Senedi nedir ve özellikleri nelerdir bahsettikten sonra şimdi de kambiyo senetleri çeşitlerini ele alalım. Yukarıda bahsettiğimiz üzere bono, çek ve poliçe olmak üzere üçe üç çeşit kambiyo senedi bulunmaktadır.
Poliçe: Bir kişi emrine verilen poliçe, diğer bir kişi için verilmiş olan ödeme yetkisini kapsamaktadır. Poliçede 3 taraflı ilişki söz konusudur. Alacaklı olarak senedi düzenleyen keşideci alacaklı olduğu kişiye yani muhataba senedi teslim ettikten sonra aradan çekilir. Alacaklı ise bu senedi ister keşideciye isterse diğer alacaklıya ödeme konusunda serbesttir.
Bono: Borçlunun hazırlayıp alacaklıya teslim ettiği ve ödenecek olan paranın miktarının ve ne zaman ödeneceğinin yer aldığı ticari bir belgedir. Vadeli işlemlerde sıkça kullanılan bir kambiyo senedi türüdür.
Çek: Çekler bir bankaya hitaben yazılan ve ilgili yasal düzenlemelere göre ödeme emri bulunan kıymetli evraklardır. Hukuki açıdan ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. Fakat uygulamada ise tıpkı bonoda olduğu gibi daha çok vadeli işlemlerde kullanılmaktadır.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.