Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Türkiye Varlık Fonu Deniz, Yemeyen Keriz…

6 Ocak 2017’de Milli Piyango, şans oyunları ve at yarışlarının Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği açıklanmıştı. Dün de (5 Şubat 2017) Bakanlar Kurulunca, bazı şirket hisseleri Türkiye Varlık Fonu‘na aktarılmıştı. Türkiye Varlık Fonu‘na bugün de yeni devirlerin olduğu açıklandı.

AKP iktidarının yap-işlet-devret ile ihaleye çıkardığı projeler, yurt dışından kaynak, kredi sağlayamadı. Kredi talepleri çok yüksek olduğundan Kamu Bankalarının da bunu finanse etmeleri çok zor. Kaynak, kredi bulamayan bu firmalar sürekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘dan, yardım istediler.

Hükümet kanadı yandaş inşaat firmalarının sorunlarını aşmak için kamuya ait bütçe dışı kaynakları denetimden muaf Türkiye Varlık Fonu altında toplayarak yandaş inşaat firmalarına fonlamak istiyor. Yani ihalesi yapılıp havuzculara verilen bu projelere kaynak yaratmak isteniliyor. Türkiye Varlık Fonu‘na 2. Merkez Bankası yada 2.Hazine de diyebiliriz. AKP iktidarına keyfince kullanacağı paralel bir bütçe sunan Türkiye Varlık Fonu‘ndaki harcamalar Sayıştay ve Meclis denetimi dışına olacak. Türkiye Varlık Fonu yöneticilerini Başbakan atayacak gözükse de doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a bağlı bir Holding. Recep Tayyip Erdoğan‘a, bağlı paralel bir hazine ve kamusal niteliği olmayan bir hazine de diyebiliriz..

AKP Hükümetinin havuza sunduğu Kamu Özel Ortaklığı projelerine büyük güvenceler sağladı. Bu projeler Hazine ye büyük zararlar yazacak. Türkiye Varlık Fonu da, bu büyük tazminatları karşılayacak bir büyük kaynak olacak. Kamu borcuna yansımayacak deseler de Türkiye Varlık Fonu borçlandıkça yük halkın sırtına yüklenecek. Savunma Sanayi Geliştirme Fonu’ndaki 3 milyar TL’nin 3 ay içinde geri ödenmek şartıyla Türkiye Varlık Fonu‘na devredilmesi “hele bir Referandum geçsin” faturasını halkın ödeyeceği tufan ekonomisi gelecek demektir.

Türkiye Varlık Fonu, ulusal varlık fonuna benzetilse de sadece isimler benzer, işlev farklı. Türkiye Varlık Fonu, Uluslararası fonlar gibi ne Ülke ekonomisinin istikrarlı biçimde işlemesini sağlar. Ne de gelecek kuşaklara refah aktarır. Türkiye Varlık Fonu gerekli emtiaya da gelir fazlalığına da dayanmıyor. Petrol, doğalgaz ihracatçısı olmayan Türkiye’nin bir emtiayı ihraç eden bir bütçe fazlalığı olmadığından döviz rezervlerini uluslararası piyasalarda, özellikle hisse senedi ve tahvil yatırımları ile değerlendirme şansı yok. Cari fazlası yada fazla veren bir kamu emeklilik sistemi yok. Türkiye, bütçe açığı ve cari açık veren, kamu emeklilik sisteminin açığını da bütçeden karşılayan bir sisteme sahip.

AKP Hükümeti, bir kaç yandaş inşaat firmasını kurtaralım derken, Kamu mallarını tarihe gömecek. Yamalarla günü kurtarmaya çalışırken başka deliklerin de açılmasının önünü açacak. Mirasyedi Ekonomisi uygulayan rejim her mirasyedinin sonunu da iyi hesaplamalı.

Türkiye Varlık Fonu, varlığın varsa, dış cari fazlan varsa olur. Bizde varlık yok, varlıksızlık var. Dış dünyaya borcu olan Türkiye, cari açığı en fazla olan ülke.  AKP Hükümeti, Kamuda gücü olanları bir organizasyon şemsiyesi altında toplayıp (Türkiye Varlık Fonu) rehin göstererek borç almak istiyor

Bazı şirket hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na aktarılması Partili-Başkan arzulayanların ürünü ve referandumun (Halk oylaması) sandıktan “Hayır” çıkma ihtimalinin çok yüksek olması nedeniyle Referandum sandığından “Hayır” çıkmadan bunu hemen yapalım demeleridir.

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.