Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Uyanan dev “ALEVİLER”

Aleviler bu güne kadar sadece RTE tarafından değil, sistem ve sistemin bütün partileri tarafından değerlendirildiler.

Alevileri, Aleviler`in içindeki İzzettin Doğan gibi çağımızın Hızır Paşaları eli ile cuntaların alt yapısına alet, kanlı cuntalara ortak etmek gibi adi konularda kullanıldılar.

Gelinmiş olunan süreçte, Aleviler kan uykudan uyanan bir dev gibi uyandı ve sokakları doldurmaya başladı.

Kavganın içinde kavgayı öğreniyor,

Haklarını birilerinden bekleyerek değil kazanarak alıyor,

Özel ve tüzel kişiliğini kendisi şekillendiriyor,

Kendi kaderini kendisi belirliyor.

Aleviler parti ve güçlerin kalkanının arkasına saklanmıyor, kendi kalkanını kendisi yaratıyor.

Gezi`nin yaratmış olduğu onur, gurur ve haysiyetinin önemli bir payını Aleviliğin ideolojisi, felsefesi, inancı, bilinci ve eylemi ile kendisi yaratıyor ve kendi Alevi kimliği ile sahip çıkıyor.

RTE Hükümeti yapmış olduğu yanlışlarla Alevilerin kendilerine gelmelerine, silkelenerek, kendi Hızır Paşalarından ve sistemin köleliğinden kurtulmalarına çok önemli katkılarda bulundu.

Bu devin, bu şekilde uyanışı, sokakları, eylem alanına dönüştürmesi, sadece RTE ve Hükümeti`nin değil, bir bütün olarak, haramiler sisteminin bir kaybı olacaktır.

Aleviler yakın ve uzak tarihlerinde olduğu gibi artık bir halk ve halktan yana, dostuna güven kendi ve halkın düşmanlarına korku salan bir toplumsal güç haline geldiler….

Sıra: kendi kimliği, birikim ve değerleri, toplumsal çıkarları ve bu çıkarlarına dank düşen söz, karar ve yetki sahibi olarak bir platform içinde yer alıp, çıkarlarını bütün Türkiye halklarının çıkarları ile bütünleştirecekleri evrensel bir boyut kazanmakta.
  

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.