Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Yok edeceğiz “Nara”sı vahşet üretir…

İsrail’i “Hitler’den daha barbar” olarak göstermeye çalışan içten Hitler’i özlüyor, dıştan savaş istiyor demektir. Hitler hedefine ulaşsaydı, Türkiye‘yi tepeleyip Filistin‘i de alırdı.”Hitler Nerdesin“ci Mazlumların sesi Recep Tayyip Erdoğan gibi İslamcılar da hiç uğraşmadan verirdi. Mazlumların sesi Recep Tayyip Erdoğan gibi İslamcılara kalmışsa, mazlumların mahşere kadar zulüm çekeceğinden emin olabilirsiniz…Hitler iktidara geldiğinde Yahudiler Almanya için sıfır tehlikedir, Almanya nüfusundaki oranları görünmezdir, sayıları çok düşüktür. Gerçekten de Recep Tayyip Erdoğan gibi İsrail‘i Hitlerle kıyaslayan ve Hitleri arayan Yeni Akit’de Türkiye‘nin önderliğinde “İslam ordusu” planları yapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan‘ın konuşmaların demagojik motif ve kurgusunun hepsi Yeni Akit’de var. Hitler’in ancak ağır bir savaşla durdurulduğu unutulmamalıdır.

İslamcılar hep sünnetten, gelenekten, Osmanlı’dan dem vuruyor. Beyinlerindeki zehirden ellerindeki silaha kadar hepsi yabancı. IŞİD İsrail‘in Gazze saldırısına karşı çıkarken unutturuluyor. Gazze‘ye sahip çıkıp İsrail‘e savaşı durdurması konusunda baskı yaparken halen 49 konsolosluk üyesini elinde tutan IŞİD unutulmamalıdır. İslamcı muhafazakarlığın Türkiye‘sinde Hitler’in, Atatürk ve İnönü döneminden çok yandaşı var. Hitler’in hayalinde bile göremeyeceği rezalet Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP‘nin eseridir… Netanyahu ve Recep Tayyip Erdoğan‘ın yaşama özellikleri aynı : “Çıkar, Nefret, Şiddet Gerilim“…Çıkar, nefret, şiddet ve gerilimden yaşayan Netanyahu‘ya ne İsrail‘in ihtiyacı var. Nede çıkar, nefret, şiddet ve gerilimden yaşayan Recep Tayyip Erdoğan‘na Türkiye‘nin…

El Nusra, IŞİD Hıristiyanlara Suriye‘de, Irak‘da cadı avı düzenlerken, İslamcılar ve Recep Tayyip Erdoğan neredeydi? İsrail‘i protesto edip Türkiye Yahudilerini tehdit eden İslamcıların, El Nusra’nın ve IŞİD’in katliamlarını alkışlaması zihniyet ortaklığıdır.! Türkiye önce kendisi devleti ve toplumu demokratikleştirmeli, komşularına örnek olmalıdır: Filistin‘e ancak bu yolla inandırıcı katkıda bulunur. İsrail‘e de her gün öldürülen 1000 Müslümanın 900’ünü öldüren Müslümanlara vahşet saçan İslamcılığa’da tüm insanlık, gür bir şekilde dur demelidir…

Faşist zihniyet düşmanlarını onlar tehlikeli olduğu için seçmez: Manipulasyon, taraftar kilitleme, düşmanlaştırma, suç işleme için seçer. Antisemitizmin devletin zirvesinden katliamcı çığlıklar attığı bir ülke kendi toplumunun hangi tehlikeler altında olduğunu kavramalıdır. Türkiye‘de yaygınlaşan ve her gün yeniden pompalanan antisemitizm öncelikle Türkiye toplumunu barbarlaştırmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan‘ın Gezicilere saldırdığı üslup neyse Netanyahu ve İsrail sağcıları İsrail ilericilerine karşı aynı üslubu kullanıyor. Fark sıfır! Filistin‘in kanını döken İsrail sağından İsrail halkı da çekiyor, tıpkı mezhepçi-sağcı İslamcı diktatörlerden halklarının çektiği gibi. Nasıl ki sağcılık Türkiye‘de birçok özgürlükçü insanı bıktırıyor, İsrail sağcıları ve dincileri de ilk kez İsrail‘lileri ülkelerinden kaçırıyor.

FKÖ neredeyse düşmandı. Hamas’ın oluşumundan sonra, Dünya İslamcıları Filistin‘e sahip çıkar oldu. Türkiye ve Ortadoğu‘nun sorunlarında barış-diyalog kültürü ikna edici biçimde kurumlaştırılmalıdır Dejenere ahlak, dini siyasete alet etmek, talan ve soygun, devlet terörü: İsrail ve Türkiye dahil tüm Ortadoğu‘nun sorunları!

Adalet parçalanmaz. Çifte standart adalet değildir. IŞİD, Halifeliğinin Şiileri, Türkmenleri, Kürtleri sürmesine de İsrail‘in Gazze‘ye saldırısına da karşıyız. Yok edeceğiz “Nara”sı ile vahşet üreten İslamcılar ve Türkiye, önce kendi barbarlığını düzeltmelidir!

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.